صفحه ۲۷۱

خوبی را به دست می‎آوردند. و آن حضرات عنایت داشتند حتی المقدور از مظالم و تبعیضی که در آن روزگار بر بردگان روا بود جلوگیری نموده تا آنان بتوانند به حقوق خود برسند. و بسیاری از آنان پس از مدتی با کمک امامان (ع) آزاد می‎شدند. و اگر هدف امامان (ع) از ازدواج های متعدد پاسخ گویی به تمایلات جنسی بود علی القاعده می‎بایست همسران آنان از طبقات اشراف و اعیان باشند، چیزی که حکومت های جائر زمان آن ها را خشنودتر می‎ساخت و موجب قرب و منزلت آنان در دستگاه خلافت و بهره برداری خلفا از آنان می‎شد.

ثالثا: به طور کلی براساس شواهد تاریخی، حوادث سنگین جوامع انسانی مانند جنگ ها و دیگر کارهای دشوار بر دوش مردها بوده و می‎باشد و طبیعتا منجر به مرگ بسیاری از آنان در مقایسه با زنان می‎گردد. این وضعیت مستلزم آن است که تعداد زنان معمولا بیشتر از مردها باشد و طبعا مشکلات اقتصادی و اخلاقی برای آن ها به وجود آورد؛ و جواز تعدد همسر یکی از راه هایی است که در اسلام برای بی سرپرست نماندن بخشی از زنان و زدودن آن مشکلات پیش بینی شده است. و امروز نیز طبق اطلاعات منتشره، بعضی از جوامعی که تعدد همسر را ممنوع می‎دانستند برای نجات از مفاسد و مشکلات مورد اشاره، تعدد همسر را راه حل مناسبی می‎دانند. و از این روست که امیر مؤمنان (ع) که در نظر دوست و دشمن، مسلمان و کافر، الگوی تام عدالت و انسانیت و مخالفت هوا و هوس است در بعضی کلماتش، خود را "زوج الارامل" همسر بیوه زنان یاد می‎کنند.تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 494.

حضرت زینب (س) و کوبیدن سر به محمل

(سؤال) نظر مبارک حضرت عالی در مورد حدیث سر به محمل کوبیدن حضرت زینب (س) چه می‎باشد؟

ناوبری کتاب