صفحه ۲۶۶

چیزی می‎گفتم که بر هیچ کس نمی گذری مگر این که خاک زیر پایت را بردارند".الکافی، ج 8، ص 57، ح 18؛ الخصال، ص 575.

نکته پنجم: و آنچه از قول مرحوم مجلسی نقل کرده اید که ابوطالب رضوان الله علیه پدر حضرت علی (ع) گفته است: "پسرم علی در خانه خودم به دنیا آمد"؛ اولا: در کتاب "بحارالانوار" چنین چیزی یافت نشد. ثانیا: با فرض وجود چنین نقلی در بعضی کتاب ها، بدیهی است خبر متواتری که در کتاب های شیعه و سنی نسبت به اصل صحت این واقعه در دست است مقدم بر خبر معارض می‎باشد.

نکته ششم: اصل جریان رفتن فاطمه بنت اسد(س) هنگام وضع حمل به داخل کعبه و تولد حضرت علی (ع) در آن جا از قبیل امور خارق العاده و نوعی معجزه و برخلاف عادت و اسباب و علل مادی و عادی می‎باشد؛ بنابراین تشکیک در جزئیات و فروع آن مانند: نبودن هوای مناسب در آن جا و این که چه کسی فاطمه بنت اسد را زایمان کرد و طفل و مادر کجا ادرار می‎کردند و چرا مردم نیامدند در کعبه را بگشایند و آن ها را نجات دهند، تشکیک بی موردی است. اگر کسی اصل آن را در مقام ثبوت با اتکاء به امکان ذاتی آن، و در مقام اثبات با اتکاء به نقل آن در کتاب های شیعه و سنی قبول کرد، فروع این قضیه به طریق اولی ممکن و قابل قبول خواهد بود.

و اما جریان خواندن تورات، انجیل و قرآن توسط مولود کعبه، اولا: در نقل مذکور نیامده است که تمام تورات، انجیل و قرآن توسط طفل خوانده شد، بلکه خواندن سه کتاب آسمانی به طور اجمال نقل شده است. و خواندن چند آیه از هر کدام نیز می‎تواند مصداق خواندن آن ها باشد. ثانیا: در جریان تولد حضرت عیسی (ع) در سوره مریم آیه 30 آمده است: (قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا) . مطابق ظاهر این آیه، حضرت عیسی (ع) به نحو اعجازآمیز به دستور خداوند سخن گفت و فرمود: "من بنده خدا هستم و خداوند به من کتاب داده است و مرا پیامبر قرار داد". در صورتی که ظاهرا هنوز به حضرت عیسی (ع) کتابی (انجیل) داده نشده بود؛

ناوبری کتاب