صفحه ۲۶۵

نکته سوم: این که گفته اید: فاطمه بنت اسد در کنار خانه کعبه با وجود آن همه بت در آن جا چه می‎کرده است، متذکر می‎شوم: چنین نبود که هر کسی به دور خانه کعبه طواف می‎کرده، مشرک و بت پرست بوده است، این ادعای بدون دلیل است. فاطمه بنت اسد که از بنی هاشم است قبل از بعثت رسول الله (ص) موحد بوده و برای طواف خانه خدا به مسجدالحرام رفته بود و در یکی از طواف ها بود که مسأله ولادت امیرالمؤمنین (ع) پیش آمده است. علاوه بر کتب تاریخی شیعه، کتب تاریخی و روایی اهل سنت نیز شاهد بر این مطلب است.

ازجمله، ابن جوزی در کتاب خود: "تذکرة خواص الامة" می‎گوید: "فاطمه بنت اسد در حالی که علی (ع) را حامله بود و در حال طواف بود ناگهان برای او حالت وضع حمل پیش آمد و درب کعبه باز شد و داخل کعبه رفت و وضع حمل نمود".تذکرة خواص الامة، ص 7. همین مطلب را نیز فتال نیشابوری که از علمای اهل سنت است در کتاب: "روضة الواعظین"روضة الواعظین، ص 81. توسط ابوحمزه ثمالی از امام سجاد(ع) نقل کرده است.

همچنین میرزا محمد بدخشی در کتابش "مفتاح النجاة فی مناقب آل العباء" می‎گوید: "جز علی، دیگری در بیت الله الحرام زاییده نشده است، نه قبل و نه بعد از او، و این فضیلتی است که خداوند آن را مختص به علی کرده است".مفتاح النجاة فی مناقب آل العباء، ص 18.

نکته چهارم: و این که گفته شده: چرا امیرالمؤمنین (ع) ذکری از این واقعه نکرده اند، باید گفت: علاوه بر این که به خاطر مراعات ادب نسبت به پیامبر اسلام (ص) بوده، از ترس غلو غالیان نیز بوده است. و لذا پیامبراکرم (ص) نیز از ترس خطر غلو نسبت به حضرت امیر(ع) همین ملاحظه را داشته اند و از آن نامی نبرده اند. در روایتی آمده است که پیامبراکرم (ص) به حضرت امیر(ع) فرمودند: "ای علی ! اگر نبود ترس این که بعضی از مردم در حق تو بگویند آنچه را نصارا در حق عیسی (ع) گفتند درباره تو

ناوبری کتاب