صفحه ۲۶۴

الخفاء"ازالة الخفاء، ج 2، ص 251.، و آلوسی در "شرح قصیده عینیه"شرح قصیده عینیه، ص 15.، این حادثه را مشهور در دنیا نامیده اند. "الغدیر" با استناد به بسیاری از کتب اهل سنت ولادت امیرالمؤمنین (ع) را در کعبه می‎داند از جمله آن کتاب ها:

1 - "تذکرة خواص الامة" اثر ابن جوزی حنفی، ص 7.

2 - "السیرة النبویة" نوشته علی حلبی شافعی، ج 1، ص 151.

3 - "شرح الشفاء" نوشته علی قاری حنفی، ج 1، ص 151.

4 - "مطالب السؤول" نوشته محمد بن طلحة الشافعی، ص 11.

5 - "محاضرة الاوائل" نوشته علاء الدین السکتواری، ص 120.

6 - "المناقب" نوشته امیر محمد صالح الترندی، ص 87.

7 - "نزهة المجالس" نوشته عبدالرحمن المنصوری الشافی، ج 2، ص 204.

8 - "روائع المصطفی" نوشته صدرالدین احمد البردوانی، ص 10.

9 - "نور الابصار" نوشته سید محمد مؤمن الشنبلنجی، ص 76.

10 - "کفایة الطالب" نوشته حبیب الله الشنقیطی، ص 37.

جهت اطلاع بیشتر به "الغدیر"الغدیر، ج 6، ص 22 - 37. و کتاب "علی ولید الکعبه" مراجعه شود.

اکثر علما و مورخین شیعه این داستان را نقل کرده اند و حتی محدث نوری در کتاب "لؤلؤ و مرجان" آن را ضروری مذهب امامیه دانسته است.لؤلؤ و مرجان، ص 163.

نکته دوم: یزید بن قعنب یا قعیب، اولا: در کتب رجال عامه و خاصه مهمل است یعنی نامی از او برده نشده است، و ثانیا: بر فرض این که ضعیف و کذاب توصیف شده باشد ذکر او در یکی از اسناد این واقعه ضرری به صحت اصل واقعه - یعنی تولد آن حضرت در خانه کعبه - نمی رساند؛ زیرا سند نقل این واقعه منحصر به سندی نمی باشد که یزید بن قعنب در سلسله سند آن است بلکه با اسناد دیگری هم این واقعه نقل شده است.

ناوبری کتاب