صفحه ۲۶۳

سوم، راوی از کجا فهمیده که طفل قرآن می‎خواند، زیرا در آن موقع هنوز قرآنی نازل نشده بود؟!

چهارم، این که اگر فاطمه در داخل کعبه رفته بود پس چرا نیامدند و در کعبه را بگشایند و او را نجات دهند مگر خانه در نداشته ؟!

پنجم، چرا مردم عرب این حادثه بزرگ را هیچ گاه به یاد نداشتند و در هیچ کجا شنیده نشده که پیامبر(ص) و یا علی (ع) از چنین واقعه ای نام ببرند؟

جالب این جاست که مجلسی در جای دیگری از قول ابوطالب پدر علی (ع) روایت نموده که او فرموده پسرم علی (ع) در خانه خودم به دنیا آمده ! حال ما حرف پدر علی را قبول کنیم یا یزید بن قعنب را؟ آیا با ساختن این چنین دروغ های شاخ داری ما به اسلام خدمت می‎کنیم ؟ و یا حضرت علی (ع) را خشنود می‎سازیم ؟

جواب: چند نکته یادآوری می‎شود:

نکته اول: فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین (ع) قبل از بعثت رسول الله (ص) موحد و متدین به دین جدش حضرت ابراهیم (ع) بود و بعد از بعثت، مؤمن به دین مقدس اسلام شد. پیامبراکرم (ص) به او عنایت زیادی داشتند تا آن جا که هنگامی که از دنیا رفت و خبر آن توسط حضرت امیر(ع) به آن حضرت داده شد پیامبر(ص) گریه کردند و او را مادر خود خطاب نمودند و به حضرت امیر(ع) فرمودند که او را در پیراهن و عبای آن حضرت کفن نمایند.بصائر الدرجات، ص 307.

داستان تولد حضرت امیرالمؤمنین (ع) در کعبه مقدسه از احادیث متواتره بین شیعه و سنی می‎باشد که با سندهای مختلفی نقل شده است. حاکم نیشابوری از علمای معروف اهل سنت در کتاب خود به نام "مستدرک" تواتر آن را مورد تصریح قرار داده است.المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 550، ح 6044.

حافظ گنجی شافعی در کتاب "الکفایه"کفایة الطالب، ص 407. و نیز محدث دهلوی در کتاب "ازالة

ناوبری کتاب