صفحه ۲۶۲

اصحاب فیل در قرآن آمده و نام کعبه به عنوان بیت عتیق بارها ذکر شده است ؟ این معجزه از همه این ها مهمتر است اما در قرآن اشاره ای به آن نشده است.

ششم، علی (ع) بارها در "نهج البلاغه" به بزرگ شدن خود در دامان پیامبر و رشد در خانه رسول خدا(ص) اشاره کرده اما حتی یک بار نگفته است من مولود کعبه ام یا من کسی هستم که در کعبه به دنیا آمده ام.

آیا این دلایل کافی نیست که دروغ بودن تولد حضرت علی (ع) در کعبه را بپذیریم ؟ با این توضیح که این اعتقاد فقط خاص شیعیان است و مسلمانان دیگر آن را قبول ندارند.

راوی این حدیث شخصی است به نام یزید بن قعنب که تمام علمای علم رجال او را فردی کذاب دانسته که معتقدند او مشرک بود و مشرک هم از دنیا رفته است !

علامه مجلسی از این شخص روایتی در کتاب "بحارالانوار" نقل کرده به این مضمون:

او می‎گوید روزی در کنار خانه کعبه نشسته بودم که دیدم فاطمه بنت اسد آمد در کنار کعبه، ناگهان دیوار کعبه شکافته شد و او داخل گردید و سپس دیوار به هم پیوسته شد! من آن جا ماندم تا سه روز و بعد از سه روز دیدم بار دیگر دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد در حالی که نوزادی در بغل داشت بیرون آمد! خبر به ابوطالب و محمد و دیگران دادند و آن ها آمدند. طفل را که به آغوش پیامبر(ص) دادند ناگهان طفل زبان گشود و به او گفت ای محمد بخوانم برای تو تورات را، محمد گفت: بخوان و طفل شروع به خواندن تورات نمود! آنگاه طفل گفت بخوانم برایت انجیل را، محمد گفت: بخوان علی جان ! و او خواند انجیل را! و سپس گفت ای محمد بخوانم قرآنی که هنوز بر تو نازل نشده !گفت بخوان علی جان ! و علی سه روزه شروع به خواندن قرآن کرد!

با توجه به روایت مذکور سؤالاتی مطرح می‎شود که بیش از پیش به کذب بودن آن واقف می‎شویم:

اول، این که در داخل کعبه با توجه به این که هوای چندانی وجود ندارد چگونه آن ها سه روز دوام آوردند؟ چه کسی زن را زایمان کرده ؟ طفل و مادر کجا ادرار کرده اند؟

دوم، خواندن تورات و انجیل روزها طول می‎کشیده و سه روز هم معطل بوده، چگونه راوی در این مدت تمام وقت آن جا بوده ؟

ناوبری کتاب