صفحه ۲۵۳

زمان خلیفه دوم و با اجتهاد شخصی او شروع شده است، و هیچ دلیلی از کتاب خدا و سنت بر حجیت نظر و اجتهاد خلیفه دوم وجود ندارد. و برحسب حدیث "ثقلین" تا روز قیامت پس از کتاب خدا، سنت عترت پیامبر(ص) باید الگوی مسلمانان باشد. تفصیل مطلب در این مختصر نمی گنجد. ضمنا باید توجه داشت که مسأله شیوه به جا آوردن نماز با مسأله نوع و شکل پوشش زن تفاوت می‎کند. زیرا شیوه و نحوه نماز تعبدی و مورد تأکید شارع می‎باشد؛ ولی در حجاب، نوع و شکل آن تعبدی نیست و فقط اصل آن مورد نظر شارع می‎باشد.

روابط حضرت علی 7 با خلفا

(سؤال) اگر حضرت علی (ع) واقعا با خلفا به خصوص عمر رابطه ای تیره و تار داشت چرا مرتب به آنان مشورت می‎داد و اصولا دست راست آن ها بود؟ اصلا چرا دختر خود را به عمر تزویج کرد؟ چرا نام فرزند خود را عمر و عثمان و حتی کنیه یکی را ابوبکر گذاشت ؟

جواب: حضرت علی (ع) دست راست خلفا - که شما نوشته اید - نبود، ولی با آنان عداوت و دشمنی شخصی نیز نداشت. و مشورت دادن به آنان در مسائل مهم و مربوط به جامعه اسلامی به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان بود.

و تزویج دختر خود ام کلثوم به عمر، علاوه بر این که از نظر تاریخ قطعی نیست، به اشکال مختلف نیز نقل شده است. در بعضی تواریخ آمده: این ازدواج به پیشنهاد و اصرار خلیفه و با مخالفت حضرت امیر(ع) مواجه بود، سرانجام با تهدید حضرت توسط خلیفه و پادرمیانی و مشورت ابن عباس انجام شد. و در بعضی تواریخ مانند "تاریخ یعقوبی"تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 149. آمده: پس از مخالفت حضرت با ازدواج مذکور خلیفه گفت: اصرار من برای زناشویی نیست، بلکه به خاطر روایتی است که از پیامبر(ص) در رابطه با شرافت نسبت آن حضرت و منسوب شدن به آن هرچند با صهر (داماد) شدن

ناوبری کتاب