صفحه ۲۴۹

می‎شود، پس معنای این که مشهور شده است که "الولد للفراش و للعاهر الحجر"؛الکافی، ج 5، ص 491، ح 2. "فرزند مال صاحب فراش است و سنگ مال زانی است"، چیست ؟

2 - با توجه به آنچه ذکر شده، چرا وقتی که معاویه، زیاد بن ابیه را ملحق به ابوسفیان نمود، مورد سرزنش قرار گرفته است ؟

جواب: 1 - مورد قاعده فراش جایی است که زنی دارای شوهر باشد و زنا کند و بچه دار شود؛ در این مورد طبق قاعده فراش، فرزند به شوهر زن ملحق می‎شود که صاحب شرعی فراش یعنی هم خوابگی است. ولی اگر زنی شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند به دنیا بیاورد، فرزند در بسیاری از احکام به شخص زانی ملحق می‎شود.

2 - و سرزنش معاویه به خاطر چند امر است:

الف - این که معاویه برخلاف فرموده پیامبراکرم (ص) که باید زیاد به پدرش ملحق شود، او را به ابوسفیان ملحق نمود.

ب - این که رسما بدون حیا و خجالت اعتراف کرده است که ابوسفیان مرتکب فحشا و زنا شده است.

ج - با این کارش ترویج فحشا نموده است.

فتوحات پس از پیامبر6

(سؤال) ظاهرا فتوحات اسلامی نه تحت امر پیامبر(ص) بوده و نه تحت امر امامان (ع)؛ آیا به طور کلی می‎توان گفت فتوحات اسلامی صد در صد قابل دفاع نیست، چون تحت فرماندهی و برنامه افرادی عادی ( ابوبکر، عمر و هارون و...) بوده است ؟

جواب: بلی، فتوحات اسلامی که بعد از رحلت پیامبراکرم (ص) بوده است، تحت امر امامان معصوم (ع) نبوده است و قهرا همه آن وقایع را نمی توان مقبول امامان (ع) دانست؛ گرچه اصل بعضی از فتوحات - و نه تمام حوادث واقع در آن ها - مورد امضا و قبول بوده است.

ناوبری کتاب