صفحه ۲۴۷

هدایت معرفی گردیده اند - روایات زیادی نقل شده است که دلالت می‎کند بر این که محل سجده باید زمین باشد یا آنچه از زمین روییده می‎شود، غیر از پنبه و کتان و آنچه خوردنی است. بنابراین مهر خصوصیتی ندارد جز این که از خاک زمین می‎باشد. البته در روایات زیادی برای سجده بر تربت مرقد مطهر حضرت سیدالشهداء(ع) ثواب زیادی ذکر شده است، از آن جمله این که سجده بر تربت حسینی هفت طبقه زمین را نورانی می‎کند.همان، ص 365، باب 16، ح 1.

عشره مبشره

(سؤال) الف - عشره مبشره چه کسانی بودند و نام آن ها چیست ؟

ب - چرا به آن ها بشارت داده شد؟

ج - آیا آنان و نظریه بشارت، مورد قبول و تأیید شیعه هست ؟

د - اختصاص بشارت به این ده نفر، به معنای سلب استحقاق از دیگران نیست ؟

جواب: مراد از عشره مبشره، ده تن از اصحاب پیامبراکرم (ص) به نام های: علی (ع)، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید، ابوعبیده و عبدالرحمن بن عوف هستند که طبق حدیث ضعیفی پیامبراکرم (ص) به آن ها بشارت بهشت داده است. این حدیث علاوه بر ضعف سند، از جهات دیگری نیز قابل تأمل است؛ از جمله:

الف - بسیاری دیگر از اصحاب پیامبر(ص) مثل سلمان، ابوذر، مقداد، و... - که یقینا مقام و منزلت آنان از بسیاری از آن ده نفر بیشتر است - اگر بنا بود به کسی بشارت بهشت داده شود، باید آن ها نیز در عداد بشارت یافتگان قرار می‎گرفتند.

ب - بعضی از آن ده نفر در جریان های مختلف تاریخی، مقابل یکدیگر قرار داشته اند و قطعا هردو طرف مقابل نمی توانند به حق بوده و اهل بهشت باشند.

طلحه و زبیر از کسانی بودند که پس از بیعت با امیر مؤمنان علی (ع) آن را نقض و

ناوبری کتاب