صفحه ۲۴۶

به طور مکتوب و راسخ تر اعلام نموده و اتمام حجت کند. عمر نیز پس از حدس این که سفارش پیامبر(ص) در چه موردی خواهد بود بهانه آورد.

پیامبر(ص) با این کار خود، بر روی افرادی که بدون حفظ حرمت، اجازه ندادند آن حضرت در آخرین لحظات سفارش خویش را مکتوب نماید علامت سؤالی بزرگ قرار داد.

استفاده پیامبر6 از مهر

(سؤال) می‎خواستم درباره مهر سؤال کنم و این که آیا پیامبر(ص) خودشان از مهر در نماز استفاده می‎کردند یا نه، و اگر استفاده نمی کردند استفاده از مهر در بین شیعیان از چه موقع باب شد؟ و اگر پیامبر(ص) از مهر استفاده می‎کردند دلیل سنی ها برای به کار نبردن مهر چیست ؟

جواب: در رابطه با محل سجده روایاتی از طریق شیعه و سنی نقل شده است که پیامبراکرم (ص) فرمودند: "جعلت لی الارض مسجدا و طهورا"؛ "زمین برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده شد".

این روایت از کتب شیعه در "وسائل الشیعة"وسائل الشیعة، ج 5، ص 343، باب 1. و از کتب اهل سنت در بسیاری از کتب آنان مثل "صحیح بخاری"صحیح بخاری، ج 1، ص 113. و "مسند احمد"مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 145. آمده و مضمون آن هم در "صحیح مسلم"در صحیح مسلم چنین آمده است: "جعلت لی الارض طیبة طهورا و مسجدا". ر.ک : صحیح مسلم، ج 2، ص 8، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، ح 3. آمده است.

مقصود از زمین به قرینه کلمه "طهورا" یعنی پاک کننده، خود زمین است. علاوه بر این در کتاب "وسائل الشیعة"وسائل الشیعة، ج 5، ص 343، باب 1 - 6. از امامان معصوم (ع) - که طبق حدیث ثقلین که از طریق شیعه و سنی به طور متواتر از پیامبر(ص) نقل گردیده است، آن ها عدل قرآن و مایه

ناوبری کتاب