صفحه ۲۴۵

پیامبراکرم (ص) دختر خود زینب را قبل از بعثت به ازدواج ابی العاص که کافر بود درآوردند و از او دختری به نام امامه به دنیا آمد که حضرت امیر(ع) بعد از رحلت حضرت فاطمه (س) بنا به توصیه آن حضرت با او ازدواج کردند.

و بنابر نظر مشهور بین مورخین رقیه را به عقد عثمان بن عفان درآوردند ولی پیش از رفتن به خانه او از دنیا رفت و عثمان با دختر دیگر پیامبر(ص) یعنی ام کلثوم ازدواج کرد. و از همین جهت اهل سنت از عثمان با لقب: "ذوالنورین" یاد می‎کنند.

وصیتی که نوشته نشد

(سؤال) آقای... در وبلاگ خود سؤال و جواب ذیل را اعلام داشته است:

"آیا درست است که پیامبر(ص) هنگام وفات دوات و قلم می‎خواسته تا جانشین پس از خود که از جانب خدا به وی وحی شده بوده را وصیت کند ولی عمر مانع از این کار شده است ؟

پاسخ: درستی یا نادرستی این گفته در چند معنا خلاصه می‎شود:

1 - این که عمر خواست و اراده خداوند را شکست داده است. این معنا طبعا نادرست است.

2 - این که عمر از چیزی که خدا به پیامبرش وحی می‎کرده اطلاع داشته است. این هم نادرست است.

3 - این که پیامبر(ص) بدون وجود دوات و قلم نمی توانسته سخن بگوید یا سفارش خود را بکند، این معنا نیز نادرست است.

4 - معنای دیگر این است که حاضرین وصیت شفاهی را قبول نمی کرده اند. این معنا هم نادرست است.

ضمن این که اگر کسی وصیت کسی را از زبان خودش قبول نکند، طبعا وصیت نوشته شده وی را نیز قبول نخواهد داشت".

جواب: سخن پیامبراکرم (ص) معنای دیگری هم دارد، و آن این که آن حضرت می‎خواست بر امری که بارها در طول حیات خود، هم به صورت اشاره و هم به صورت تصریح، به طور شفاهی بیان فرموده بود، در آخرین لحظات عمر، آن را

ناوبری کتاب