صفحه ۲۴۳

دارم" در اواخر عمر خود، لغزش های عمر را زیاد برمی شمرد و می‎گفت: عمر چنان ضربتی به سینه فاطمه زهرا(س) وارد نمود که محسن او سقط شد.میزان الاعتدال، ج 1، ص 139.

در کتب شیعه نیز جریان زدن تازیانه به بازوی حضرت فاطمه (س) توسط عمر یا به دستور او با عبارات مختلفی نقل شده است، از آن جمله:

1 - عمر تازیانه اش را بلند کرد و بر بازوی حضرت فاطمه (س) زد.بحارالانوار، ج 28، ص 270 و 279 و 298؛ کتاب سلیم، ص 134.

2 - عمر به قنفذ پسر عمویش دستور داد تا با تازیانه بر پهلو و پشت حضرت زهرا(س) بزند.علم الیقین، ج 2، ص 686 و 688.

3 - سپس عمر تازیانه را از دست قنفذ گرفت و به بازوی آن حضرت زد.بحار الانوار، ج 30، ص 348. همچنین مرحوم مجلسی می‎گوید: عمر در نامه ای که به معاویه نوشته است جریان حمله به خانه حضرت فاطمه (س) و اسائه ادب نسبت به آن حضرت را یادآور شده است.همان، ص 393.

4 - شیخ مفید ضمن نقل داستان فوق، می‎گوید: سپس عمر به حضرت زهرا(س) سیلی زد.الاختصاص، ص 185.

5 - مطابق بعضی تواریخ، امام حسن (ع) به مغیره - که جزو مهاجمین به بیت آن حضرت بود - فرموده اند: تو بودی که بر دختر رسول خدا ضربت وارد کردی.الاحتجاج، ج 1، ص 414. قاعدتا مغیره بدون رضایت و دستور عمر چنین کاری را انجام نداده است.

ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا8

(سؤال) چرا حضرت علی (ع) در 22 سالگی با حضرت فاطمه (س) که نه

ناوبری کتاب