صفحه ۲۳۷

می‎باشد؛ و قطاع الطریق از مقوله دیگری است. قطاع الطریق به یاغیان و راهزنانی می‎گویند که امنیت و آرامش فردی را که در شهر و کشور خود - که نه در حال جنگ و نه دشمنی با کسی می‎باشند - از بین ببرند و اموال آنان را غارت نمایند.

نسبت دستور قتل دو اسیر به پیامبر(ص)

(سؤال) چرا حضرت محمد(ص) دستور قتل دو اسیر را در جنگ بدر می‎دهد، این دو اسیر: عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث بودند، در حالی که کشتن اسیر حتی در آن زمان ناپسند بود؟

جواب: آنچه در برخی از تواریخ آمده این است که این دو نفر در صحنه جنگ توسط عاصم بن ثابت و امام علی بن ابی طالب (ع) کشته شدند و مسأله اسارت آن ها مطرح نیست. برای تفصیل می‎توانید به سیره ابن هشام السیرة النبویة، ابن هشام، ج 2، ص 366 و 367. و در کتب فارسی به تاریخ پیامبر اسلام (ص)تاریخ پیامبر اسلام 6، ص 291. مراجعه نمایید. و روشن نیست چنین ادعایی از کدام مدرک گرفته شده است. البته عقبه، یکی از همسایگان حضرت در مکه و از شریرترین دشمنان اسلام بود که همواره به عناوین و بهانه های مختلف، پیامبر اسلام (ص) و مسلمانان را مورد اذیت و آزار قرار می‎داد.انساب الاشراف، ج 1، ص 125، 131 و 138. و پیامبر(ص) با برخوردهای ملاطفت آمیز و با صبر و متانت با او برخورد می‎کردند. همچنین است نضر بن حارث.همان، ص 139.

در برخی از تواریخ آمده: پیامبر(ص) در حین جنگ به طور اختصاصی دستور دادند که عقبه را مورد هدف قرار داده و بکشند، زیرا از دشمنان قسم خورده اسلام بود و در راه انداختن جنگ و لشکرکشی نقش فوق العاده ای داشت. و برخی نوشته اند حضرت دستور دادند او را به دار آویزان کنند؛ و همه این ها در صحنه جنگ بود.

شاید علت این شبهه این بوده که در برخی از تعبیرات آمده است: "و کان اخذ

ناوبری کتاب