صفحه ۲۳۶

حمله مسلمانان به کاروان قریش

(سؤال) از جمله مطالبی که در آمریکا علیه پیامبراکرم (ص) گفته می‎شود، این است که ایشان دستور دادند به کاروان قریش که مربوط به تجار بود حمله کنند. این یک عمل قطاع الطریق و راهزنانه محسوب می‎گردد. نظر شما چیست ؟

جواب: در این رابطه باید توجه شود که این کاروان از تعدادی سرمایه داران ضد اسلام مکه همراه با ابوسفیان، دشمن سرسخت و معروف اسلام و مسلمانان، تشکیل شده بود. در آن سال ها دشمنی قریش و تحریکات آنان علیه اسلام و مسلمین از مکه به شدت جریان داشت و آنان در جنگ با مسلمانان بودند و مدینه هم به تازگی مرکزی سیاسی و حکومتی برای اسلام شده بود، و از هر سو در معرض تهاجم و دشمنی قریش قرار گرفته بود. مسلمانان بسیاری با پیامبر(ص) بودند که به دلیل فشارهای کفار قریش در مکه و مصادره اموال آنان توسط قریش، خانه و کاشانه خود را رها و به مدینه مهاجرت کرده بودند؛ اینان در صدد تقاص و پس گرفتن اموال خویش از قریش بودند، و به آنان خبر رسیده بود که این کاروان ثروت زیادی با خود دارد. رهبر مسلمانان نیز درصدد ناامن کردن راه های تقویت اقتصادی و نظامی دشمن بود. هدف اصلی از حمله مذکور در سؤال، ناامن کردن راه ها برای دشمن در حال جنگ فرسایشی با آنان بود، و جنگ آنان با مسلمانان تا زمانی که مکه فتح شد ادامه داشت.

بدیهی است هنگامی که دو کشور یا دو نیرو در حال جنگ با یکدیگر باشند و هیچ گونه پیمان صلح یا آتش بس بین آن ها منعقد نشده باشد، هرکدام به خود حق می‎دهند بنیه اقتصادی و نظامی طرف مقابل را تضعیف نموده و امنیت آن را به مخاطره بیندازد. و این سنت، یک سنت پذیرفته شده در دنیا در گذشته و حال

ناوبری کتاب