صفحه ۲۳۲

برپایی مراسم مذهبی در مساجد

(سؤال) در محل ما بعضی از پیرمردها و ریش سفیدان با گرد آمدن جوان ها در مساجد و برپایی جشن های نیمه شعبان و امثال آن مخالفت می‎کنند؛ دلیل آن ها این است که نباید در مسجد دست زد یا نوارهای نسبتا شاد پخش نمود. و این امر باعث شده که جوان ها روز به روز از مساجد دور می‎شوند و مساجد مبدل به مکانی برای چرت زدن پیرمردها و پیرزن ها شده است. آیا این وضعیت همان بی اعتبار کردن و بردن آبروی اسلام نیست ؟ و وظیفه ما جوانان با پیرمردها چه می‎باشد؟

جواب: مراسم نیمه شعبان و سایر اعیاد مذهبی هرچه باشکوه تر و پر جاذبه تر در مساجد یا غیر مساجد برگزار شود، بسیار مطلوب و ممدوح است. البته نباید با کارهای حرام آمیخته شود. و دست زدن و پخش نوار موسیقی هرچند حلال باشد، با شأن مسجد سازگار نیست. و برخورد جوانان با سالمندان باید به گونه ای باشد که سالمندان جوانان را فرزندان خویش و جوانان سالمندان را پدران خود حساب نمایند، و در کارها به ویژه در احیای دین و مذهب و اهداف آن از یکدیگر استمداد نمایند. ضمنا سالمندان از کارهای مباح که هیچ جهت حرمت و کراهتی ندارد، جلوگیری نکنند.

ناوبری کتاب