صفحه ۲۳

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه ملاحظه می‎فرمائید بخشی از پرسش های دینی و پاسخ های حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره) به آن ها است. این پرسش ها بیشتر مربوط به اصول عقاید و معارف دینی و شبهات مربوط به آن ها و نیز تاریخ اسلام است. از آن جا که علاوه بر مسائل فقهی مورد ابتلاء، مسائل اعتقادی، قرآنی و شبهات دینی بسیاری از معظم له سؤال شده و ایشان پاسخ داده اند، بخش پاسخ گویی به مسائل دینی دفتر، با اجازه و اشراف ایشان، مسائل فقهی را در قالب "استفتائات" و مسائل قرآنی را در قالب "پاسخ به پرسش های قرآنی" و مسائل اعتقادی و معارف دینی که مجموعه حاضر را تشکیل می‎دهد در قالب "پاسخ به پرسش های دینی" تنظیم نموده تا در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. پاسخ های فقیه عالیقدر در این مجموعه ضمن ساده و روان بودن آن ها خالی از استدلال نیست و تا آن جا که ظرفیت سؤال کننده و فضای پرسش مقتضی بوده است به دلایل پاسخ ها نیز اشاره ای هر چند کوتاه کرده اند. کارهای فنی این مجموعه هر چند در زمان حیات آن مرجع فقید به پایان رسیده بود، اما قضاء خداوند چنین بود که چاپ آن بعد از رحلت ایشان انجام شود.

امید است این اقدام کوچک در جهت ترویج معارف دینی و پاسخ به بعضی شبهات مربوطه، مقبول خداوند منان قرار گیرد.

یادآوری می‎شود: پاسخ های معظم له به پرسش های دیگر ان شاءالله در مجموعه دیگری چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار می‎گیرد.

مهرماه 1389 - ذی القعده 1431
دفتر حضرت آیت الله العظمی منتظری (قدس سره)

ناوبری کتاب