صفحه ۲۲۹

در این رابطه رجوع شود به "سفینة البحار"سفینة البحار، ج 5، ص 363 و ج 6، ص 11، ماده فال و طیر. و تفسیر "المیزان"المیزان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 119. ذیل آیه شریفه: (انما الخمر و المیسر...) .سوره مائده (5)، آیه 90.

سؤالاتی پیرامون استخاره

(سؤال) 1 - لطفا موارد استخاره را توضیح دهید.

2 - آیا تکرار استخاره برای یک موضوع کار درستی است ؟

3 - استخاره با قرآن بهتر است یا تسبیح ؟ و آیا باید قرآن کامل باشد؟

4 - آیا معصومین (ع) در کارهایشان استخاره می‎کردند؟

5 - چه کتاب هایی می‎تواند به من کمک کند؟

جواب: در رابطه با سؤالات شما اجمالا به نکاتی اشاره می‎شود:

1 - استخاره در مواردی است که انسان در کاری که حرام و یا مستلزم ترک واجب نیست، متحیر باشد و مطلب مورد نظرش از راه تفکر و تعقل و یا مشورت با افراد بصیر و امین روشن نشود؛ در این صورت با طلب خیر از خداوند استخاره می‎کند. بنابراین در اموری که انسان با اندک تأمل و یا مشورت مصلحت را تشخیص می‎دهد جای استخاره نیست.

2 - تکرار در استخاره برای یک امر علاوه بر این که مستلزم عمل نکردن به استخاره قبلی است، که خود نوعی توهین به استخاره است، چه بسا موجب تحیر بیشتر و ایجاد حالت وسواس و ضعف تصمیم گیری انسان می‎شود.

3 - استخاره با قرآن که کلام خداوند است برای انسان متحیر که از خداوند طلب خیر می‎کند، راه گشاتر می‎باشد.

و برای استخاره فرقی بین قرآن کامل و ناقص وجود ندارد.

ناوبری کتاب