صفحه ۲۲۸

حرکت های بسیار عجیبی انجام می‎دهند، مانند برگردن انداختن زنجیر (مثلا به معنای غلامی و اسارت در عشق امام حسین (ع) و زدن میکروفن بر سر و صورت و با چهار دست و پا با دو کنده زانو راه رفتن و...). به نظر جناب عالی این گونه حرکات چه حکمی دارد؟

جواب: عزاداری و مدیحه سرایی ها برای معصومین (ع) باید به شکل متعارف و معقول و متناسب با اهداف عالیه آن بزرگواران و خالی از هرگونه تصنع و کلمات و یا چیزهایی باشد که موجب وهن و یا بدبینی به آن حضرات و مذهب تشیع است.

استخاره، طیره و تفأل

(سؤال) فرق بین تفأل و طیره و استخاره چیست ؟ و آیا نهی از تفأل با قرآن، شامل استخاره با قرآن نیز می‎شود؟

جواب: "تفأل" نوعی پیش گویی از حوادث آینده است که مستلزم اطلاع از غیب می‎باشد. و در حقیقت، تفأل، کشف از واقع می‎باشد، و از این جهت در بعضی روایات از تفأل به قرآن، نهی شده است، زیرا مضاف بر این که قرآن را از مجرای اصلی خود که هدایت تشریعی است خارج می‎نماید، در صورت عدم تطابق تفأل با آنچه پیش می‎آید، مستلزم بدبینی به قرآن می‎باشد. علاوه بر این که با تکیه بر آن، قدرت تصمیم و اراده از انسان ربوده می‎شود.

اما "استخاره" طلب خیر است از خداوند و جنبه پیش گویی از آینده و غیب در کار نیست، و بیشتر برای رفع تحیر است نسبت به فعل یا ترک کاری با توکل به خداوند متعال.

و "طیره" سوء ظن به حوادث و پیشامدها و انتظار بلا و حادثه برای انسان است، و لذا نقل شده است که پیامبر(ص) از "طیره" بدشان می‎آمد و از آن نهی می‎کردند؛ اما فال نیک زدن و انتظار خیر با توکل به خداوند را دوست می‎داشتند.

ناوبری کتاب