صفحه ۲۲۷

اظهار اندوه در مصائب آن حضرت مستحب است و کیفیت و شکل آن در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع متفاوت است؛ البته نباید به شکلی باشد که موجب وهن مذهب و آن حضرت باشد.

3 - این نوع تعبیرات با فرهنگ تشیع و ائمه معصومین (ع) سنخیتی ندارد.

4 - سینه زنی نوعی عزاداری می‎باشد و تا زمانی که با امور حرام همراه نباشد اشکالی ندارد. ضمنا شنیدن صدای سینه زنی برای زن ها اشکالی ندارد، اما نگاه کردن زن ها به سینه مردها اشکال دارد.

5 - گرچه به دلیل معتبری بر استحباب خصوص این عمل برخورد نشده است، ولی به عنوان اظهار جزع و اندوه برای حضرت ابا عبدالله (ع) اشکالی ندارد، چنان که در بعضی از مقاتل آمده است که اهل بیت از شدت اندوه سیلی به صورت می‎زدند. البته مناسب است به نحوی باشد که بین مردم زننده و موهون نباشد.

شب قدر و اختلاف افق

(سؤال) آیا شب قدر یک شب است ؟ و اگر شب بیست و سوم ماه در عربستان مثلا شب بیست و چهارم باشد، کدام یک شب قدر است ؟

جواب: دلیلی وجود ندارد که شب قدر در همه مناطق روی زمین همزمان باشد، بلکه عناوینی مانند روز عید یا شب قدر نسبت به مناطق مختلفی که در افق اتحاد ندارند می‎تواند مختلف باشد. همان طور که ابتدا و انتهای روز و شب و اوقات نماز نیز در این مناطق یکسان نیست.

مراسم مذهبی و تصنع

(سؤال) زمان برگزاری مراسم مذهبی و سوگواری ها بعضا دیده می‎شود برخی اقدام به خواندن سوگ های مذهبی یا مدیحه سرایی به صورت شبه غنا می‎کنند، و بعضا

ناوبری کتاب