صفحه ۲۲۵

البته بحث علمی درباره سند آن اشکالی ندارد، اما نباید در قلوب مؤمنین ایجاد شک و شبهه نسبت به آن نمود.

عدالت تشکیک کننده در سند زیارت عاشورا

(سؤال) آیا اقتدا به کسی که می‎گوید: زیارت عاشورا سند معتبری ندارد، صحیح است ؟ و آیا چنین نظریه ای خدشه به دیانت وارد می‎سازد؟

جواب: از شرایط امام جمعه و جماعت بعد از احراز اسلام و ایمان او، عدالت او می‎باشد، یعنی ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره؛ و قطع یا مظنه به امر باطلی ضرر به عدالت کسی نمی زند.

زیارت عاشورا و لعن به دشمنان

(سؤال) آیا این گفته درست است که زیارت عاشورا حدیث قدسی است و از طرف خداوند است ؟ چرا ما در زیارت عاشورا این قدر لعن می‎فرستیم مگر خود امام حسین (ع) هم به دشمنان خود لعن می‎فرستادند؟

جواب: بسیاری از محدثین بزرگوار شیعه زیارت عاشورا را در کتاب های خود از حضرت امام باقر(ع) نقل کرده اند و خواندن آن بسیار مطلوب و موجب ثواب خواهد بود.

و هر ظلمی موجب لعن یعنی دوری از رحمت خداوند می‎باشد؛ و چه ظلمی از به شهادت رساندن امام حسین (ع) و اصحاب آن حضرت بالاتر است ؟

خداوند در قرآن کریم، سوره احزاب آیه 257 کسانی را که خدا و پیامبر او را اذیت می‎کنند لعنت کرده است. آیا به شهادت رساندن امام حسین (ع) و اصحابش یا ممانعت از راه حق و درخواست خداوند و رسول او اذیت خدا و رسول نیست ؟

ناوبری کتاب