صفحه ۲۲۴

حدیث کساء و زیارت عاشورا

(سؤال) حدیث کساء و زیارت عاشورا تا چه میزان اعتبار دارند؟

جواب: اصل حدیث اجتماع خمسه طیبه (ع) تحت الکساء از احادیث متواتره است که علمای شیعه و سنی نقل کرده اند؛ و آیه مبارکه تطهیر بعد از اجتماع آنان، نازل شده و در تفسیر "الدر المنثور" سیوطی، ذیل این آیه شریفه، نقل شده است که افراد تحت کساء، عبارت بودند از: "پیامبر(ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع)".الدر المنثور، ج 5، ص 198. و لذا از القاب معروفه امام حسین (ع) خامس آل عباست.

و اما برخی از خصوصیات و جزئیات آن حدیث که شایع است، در کتاب "منتهی الامال"منتهی الامال، ج 1، ص 820. مورد تشکیک قرار گرفته است. ولی خواندن آن به قصد رجاء و توسل مانعی ندارد.

و زیارت عاشورا هرچند در کتب مزار محدثین بزرگوار شیعه با اختلاف نقل شده است، اما مضمون آن صحیح و سند آن قابل اعتماد است.

تشکیک در زیارت عاشورا

(سؤال) نظر شما درباره زیارت عاشورا چیست ؟ و آیا جایز است کسی در صحت آن القای شک نماید؟

جواب: مضمون زیارت عاشورا مضمون صحیحی است و بسیار مجرب می‎باشد. و از نظر سند، عده ای از علما و محدثین بزرگوار ما همچون ابن قولویه در "کامل الزیارات" و شیخ طوسی در "مصباح المتهجد"مصباح المتهجد، ص 773. و مشهدی در "المزار"المزار الکبیر، ص 480. آن را نقل کرده اند. هرچند در بعضی فقرات و جملات آن اختلاف وجود دارد.

ناوبری کتاب