صفحه ۲۲۱

کفایت می‎کند و ثواب و اجر زیارت آن را خواهد داشت؛ و لزومی ندارد که انسان داخل جمعیت ازدحام کننده برای زیارت بشود. و در رابطه با توسل به آنان نیز گفته می‎شود: خداوند از ما خواسته است که به جز او به افراد دیگری از بندگان او متوسل نشویم. و نیز گفته می‎شود: استغفارهای مکرر امیرالمؤمنین (ع) و شمردن گناهان برای خود، و طلب شفاعت از خدای متعال چگونه توجیه می‎شود؟ آن حضرت برای خود به شکلی گناهان را می‎شمارد و توصیف می‎کند که کمر انسان را می‎شکند، و گاهی خود را در محکمه الهی در حال محاکمه توصیف می‎کند، و گاهی خود را همچون دشمن ترسیم می‎کند و از خدای متعال طلب گذشت می‎نماید.

جواب: زیارت پیامبراکرم (ص) و امامان (ع) از راه دور نیز صحیح است، و لکن مستفاد از روایات زیادی این است که نزدیک شدن به قبور شریف آن حضرات به هنگام زیارت آنان، استحباب دارد، و تعبیر به زیارت نیز به همین معنا اشاره دارد؛ همان گونه که شدت علاقه و محبت به آنان نیز مقتضی همین معنا است؛ و لکن در شرایطی که نزدیک شدن به قبور و مرقدهای شریف آنان برای زیارت موجب ایذاء مردم شود، زیارت با فاصله بهتر است. و شاید مقصود بعضی از افراد که در سؤال مطرح شده، همین باشد.

و اما معنای توسل به پیامبراکرم (ص) و عترت طاهرین (ع) این است که - همان گونه که در شرع از ما خواسته شده است - آنان را وسیله تقرب به خدای متعال قرار دهیم. در قرآن مجید نیز انتخاب بهترین وسیله برای تقرب خدای متعال سبب فلاح و رستگاری شمرده شده است: (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون) ؛سوره مائده (5)، آیه 35. "ای مردم مؤمن ! از خدا پرهیز کنید و برای رسیدن به او وسیله طلب کنید، شاید رستگار شوید".

پس حضرات معصومین (ع) همان گونه که ما را با هدایت به خداوند نزدیک می‎کنند، با استغفار و دعا برای ما وسیله تقرب ما به خداوند خواهند شد.

ناوبری کتاب