صفحه ۲۱۹

ادامه دهید، ولی بدانید که تأثیر داروها نیز به اذن خداوند خواهد بود؛ اوست که داروها را سبب معالجه امراض قرار داده است. و گاهی نیز طبق مصالحی که ما نمی دانیم اسباب عادی و طبیعی، یعنی داروها از کار می‎افتند و ممکن است دعا بتواند کار آن ها را انجام دهد.

رابطه مضامین زیارت جامعه با قرآن

(سؤال) نظر جناب عالی درباره زیارت جامعه و سند آن چیست ؟ و آیا مضامین بعضی از جملات آن مانند: "ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم..."تهذیب الاحکام، ج 6، ص 98. با قرآن مخالف نمی باشد؟

جواب: زیارت جامعه از زیارت های مشهوری است که جمعی از محدثین بزرگوار ما4 آن را نقل کرده اند، و خواندن آن نیازی به قطع به صدور آن از معصوم (ع) ندارد، بلکه کافی است به قصد امید ثواب و مطلوبیت خوانده شود. و آنچه درباره امامان معصوم (ع) در این زیارت دیده می‎شود اشکالی ندارد، زیرا مراد از امثال این جملات این است که آن حضرات (ع) در دنیا هادیان مردم و در آخرت به اذن خدای متعال شاهدان و گواه آنان و اعمال آنان خواهند بود، نه این که (العیاذ بالله) بدون اذن و دستور خدای متعال کاری انجام دهند و ملجاء و مرجع مردم باشند. آیات قرآن کریم صریحا دلالت می‎کند بر این که هدایت و شفاعت بالذات از ناحیه خداوند است و انبیا و اولیای خاص خدا وسائط فیض او در دنیا و عقبی می‎باشند؛ یعنی همان گونه که آنان در دنیا با اذن و دستور خداوند اسباب هدایت مردمند در آخرت نیز به اذن و دستور او اسباب شفاعت خواهند بود.

زیارت جامعه و مکاشفه مجلسی؛

(سؤال) نظر شریف شما درباره سند و متن زیارت جامعه چیست ؟ ما

ناوبری کتاب