صفحه ۲۱۸

ذکر خواص برای بعضی از ادعیه

(سؤال) دعاهایی که در "مفاتیح الجنان" یا "مجمع الدعوات" یا کتاب های دیگر آمده و نیز خاصیت هایی که برای بعضی ادعیه ذکر شده، آیا صحیح است یا خیر؟

جواب: دعاهای ذکر شده در دو کتاب ارزشمند "مفاتیح الجنان" و "مجمع الدعوات" از نظر اعتبار سندی، متفاوت و قابل بررسی است؛ ولی به طور کلی خواندن آن ها به قصد رجاء و درک ثواب خوب است، و تأثیر آن ها در حد اقتضا - نه علیت تامه - بعید نیست.

دعا برای درمان بیماری

(سؤال) این حقیر کسانی را می‎شناسم که هر بیماری را با دعا شفا می‎دهند، من خودم داروساز هستم و می‎بینم که داروها حتی ساده ترین آن ها چقدر عوارض بد بر بدن می‎گذارند. با توجه به این دو مورد، آیا می‎توان گفت تا دعا هست دارو درمانی مجاز نیست و ارتزاق از راه داروسازی هم درست نیست ؟

جواب: برای درمان بیماری، دارو جزء سبب عادی، و دعا سبب غیر عادی است. و نظام خلقت طبق معمول و به طور اکثری براساس اسباب و مسببات عادی جاری است. بلی، گاهی اسباب عادی و طبیعی کارساز نمی باشد، در این موقع نوبت به سبب های غیر طبیعی همچون دعا یا کرامت اولیاء و یا معجزه پیامبر یا امام (ع) می‎رسد. ولی چنین نیست که انسان همیشه از اسباب غیر طبیعی به اهداف خود برسد، وگرنه لازمه آن تعطیل شدن نظام عادی اسباب و مسببات عالم است و تعطیلی آن ها برخلاف اراده ازلی خداوند می‎باشد.

از طرف دیگر تأثیر اسباب غیر طبیعی همچون دعا برای شفای مرض بسا به این نحو است که خداوند در اثر دعای مستجاب، تأثیری را در دارویی قرار می‎دهد که بدون دعا چنین تأثیری را نخواهد داشت. بنابراین شما به کار خود، یعنی داروسازی

ناوبری کتاب