صفحه ۲۱۵

خدا قطع کند. و ضمنا از خدمت به مردم به خصوص افراد آبرومند و محتاج هم غفلت ننماید و از رحمت خداوند هرگز مأیوس نشود.

3 - بلی مطابق تعالیم دینی در بعضی زمان ها و مکان ها به خاطر کثرت گناهان درهای رحمت الهی بسته می‎شود و قهرا دعاها نیز مستجاب نمی شود.

اعتبار دعاهای مفاتیح و خطبه های نهج البلاغه

(سؤال) آیا تمام دعاهای "مفاتیح الجنان" درست است یا ضعیف هم دارد؟ و آیا تمام "نهج البلاغه" که توسط سید رضی جمع آوری شده مستند است و یا این که مبنای سید رضی احادیث بلیغ بوده و به دنبال مستند بودن آن ها نبوده است ؟

جواب: هرچند تمام دعاهای "مفاتیح الجنان" قطعی نمی باشد، ولی خواندن هر دعایی به قصد رجاء و امید ثواب، خوب و مطلوب می‎باشد.

همه خطبه های "نهج البلاغه" نیز قطعی الصدور نیست، ولی مضمون عالی و مطالب ارزشمندی که در بسیاری خطبه ها وجود دارد قرینه آن است که از شخصی همچون حضرت علی (ع) صادر شده است.

دعا برای زیاد شدن مال

(سؤال) یک دعا یا ختمی برای ثروت و مال، عنایت فرمایید.

جواب: در مفاتیح دعاهایی برای این مقصود ذکر شده است.

این دعا نیز مطلوب است که در قنوت یا بعد از هر نمازی خوانده شود: "اللهم أغننا بحلاک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا حی یا قیوم"؛المجتنی من دعاء المجتبی، ص 111. "خدایا با حلالت ما را از حرامت، و با تفضل خودت ما را از غیر خودت بی نیاز کن. ای زنده ! ای پایدار پایداری دهنده !".

ناوبری کتاب