صفحه ۲۱۴

خدایا تا ما را زنده نگه می‎داری ما را از گوش ها و چشم ها و تمام قوایمان بهره مند ساز و آن بهره را وارث ما قرار بده (یعنی پس از مرگ آن را باقی بدار). خدایا ما را بر آن که بر ما ستم می‎کند پیروز گردان و بر کسی که با ما دشمنی می‎کند یاریمان نما، و مصیبت ما را در دینمان قرار مده، و دنیا را بزرگ ترین هم و غم ما و نهایت بینش ما قرار مده، و کسی که به ما رحم نمی کند بر ما مسلط مگردان؛ به رحمت خودت ای بخشنده ترین بخشندگان".

نقل شده است که پیامبراکرم (ص) این دعا را زیاد می‎خواندند. از شما و همه دوستان ملتمس دعای خیر هستم.

شرایط دعا

(سؤال) 1 - شخصی که شرایط دعا کردن را - که در کتاب "عدة الداعی" ذکر شده است - در خود نمی بیند، آیا دعا کردن وی فایده ای دارد؟

2 - شخصی با شرایط بالا حاجت مهمی دارد که به حیثیت و آبروی او وابسته است. به نظر جناب عالی بهترین طریقه روا شدن حاجت را در زمان کنونی چه می‎بینید؟

3 - آیا این که گاهی شنیده می‎شود درهای آسمان بسته شده و دیگر دعای مردم به سهولت زمان ها و روزگارهای قدیم مستجاب نمی شود، مطلب درستی است ؟

جواب: 1 - در هرحال نفس دعا کردن از عبادات است، هرچند واجد شرایط استجابت نباشد. در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "الدعاء مخ العبادة"؛ یعنی: "دعا مغز عبادت است". و نیز فرمود: "أفضل عبادة امتی بعد قراءة القرآن الدعاء..."؛بحارالانوار، ج 90، ص 300. "با فضیلت ترین عبادت امت من پس از قرائت قرآن، دعا است".

2 - سعی کند شرایط استجابت دعا را برای خود تهیه نماید و امید خود را از غیر

ناوبری کتاب