صفحه ۲۱۱

احضار ارواح

(سؤال) 1 - احضار روح مردگان توسط افراد عادی یا سایرین چگونه است ؟ آیا این عمل انجام پذیر می‎باشد؟

2 - آیا می‎توان ارواح طیبه پاکان دین مانند چهارده معصوم (ع) را توسط افراد عادی احضار کرد؟

3 - آیا می‎شود حضرت صاحب الزمان (عج) را احضار کرد در صورتی که ایشان زنده می‎باشند؟

4 - اگر این اعمال شرک می‎باشند، حکم افرادی که چنین اعمالی را انجام می‎دهند چگونه است ؟

جواب: احضار روح انسان، چه زنده چه مرده، چه معصوم (ع) و چه غیر معصوم، به معنای صعود وجودی انسانی است که روح برای او احضار می‎گردد. یعنی او به طریقی از عالم ماده منصرف شده و به عالم مثال که باطن عالم ماده است راه یافته و روح انسان دیگری که در عالم مثال وجود مثالی دارد برای او نمایان و متمثل می‎شود؛ و این امری است که ذاتا و وقوعا ممکن است و تحقق خارجی آن بعید نیست، بلکه برای برخی از اهل وثوق تجربه عینی شده است. ولی داعیه توان این عمل از هر کسی پذیرفته و مسموع نمی باشد.

و اصل این کار، شرک نیست ولی شرعا در صورتی جایز است که موجب هتک شخصیت روح حاضر یا بر هم زدن نظم عمومی و مانند آن نباشد.

معنای غضب و خشنودی خداوند

(سؤال) معنای خشنودی و غضب خداوند چیست ؟ خدا که تحت تأثیر قرار نمی گیرد تا بگوییم به خاطر فلان عمل راضی شد و به خاطر فلان عمل غضب کرد؟

جواب: معنای خشنودی خداوند از بنده این است که خداوند او را مطابق با

ناوبری کتاب