صفحه ۲۰۷

اظهار داشته که در قرآن کریم برای نفس انسان هفت پسوند آمده، همانند نفس اماره، لوامه، عاقله، ملهمه، مطمئنه، راضیه و مرضیه؛ وی این مطلب را به عنوان یک نظریه علمی در شناخت انسان بیان کرده است. لذا خواهشمند است براساس قرآن کریم و احادیث، و این اظهار نظر، و با توجه به این که در عصر دانایی قرار گرفته ایم، این فرضیه علمی مورد تجزیه و تحلیل لازم و کافی قرار گیرد تا ان شاء الله تعالی انسان های عصر حاضر و نسل های آینده با شناخت هرچه بیشتر به شناخت خود آگاه شوند، و به درجات بالایی از سعادت و کمال دست یابند.

جواب: نفس اولین کمال برای موجودات زنده است که حقیقت حیاتی و زندگی آن ها در گرو آن بوده و نیز منشاء کمالات ثانی ادراکی و تحریکی آن ها می‎باشد و ابزارهای دانش و کنش این موجودات، همگی از قوا و شئون نفس آن ها به شمار می‎رود. از این رو به لحاظ انواع متعدد و متفاوت موجودات زنده و اختلاف آن ها در نوع ادراک و تحریک به اسامی و اقسام گوناگونی مثل نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس ناطق انسانی، موسوم و تقسیم گردیده است. نفس انسانی که مورد سؤال قرار گرفته است خود در اثر حرکت جوهری و تکاملی مادی جنین در رحم مادر، ابتدا به حد نفس نباتی و پس از آن به حد نفس حیوانی و پس از ولادت و رشد عقلانی به مرحله نفس ناطقه و عاقله می‎رسد. برای توضیح بیشتر در این زمینه می‎توانید به نوشته این جانب "از آغاز تا انجام"، صفحه 60 تا 94 مراجعه نمایید.

نفس به لحاظ خلقیات گوناگون نیز به نفس اماره، لوامه، ملهمه، و مطمئنه تقسیم و نام گذاری گردیده است و هر کدام از این اسامی که از آیات یا روایات اقتباس شده است ناظر به درکات یا درجات نفس در حوزه اخلاق می‎باشد؛ زیرا:

1 - توصیف نفس به اماره به اعتبار تمایل آن به مرتبه نازله و بدنی و فرمانروایی آن به شهوات حسی و کشش به سوی امور دون و فرومایه است.

2 - توصیف آن به لوامه به اعتبار هوشیاری و بیداری آن از غفلت و نورانیت قلبی و معنوی است که دارا شده و در اثر آن به مؤاخذه و ملامت خود بر اعمال سوء صادر از خویش می‎پردازد.

ناوبری کتاب