صفحه ۲۰۳

عملی به شریعت و احکام آن بوده و بدون پایبندی به آن، که طریقه برخی از مدعیان معرفت حقیقی است، امکان ندارد.

استقامت در راه خدا

(سؤال) یکی از نکات مهم در خودسازی مسلما پایداری و استقامت در این راه است؛ ولی بارها دیده شده که اشخاص پس از مدت کوتاهی، بریده و خسته شده و باز صفات رذیله در آن ها باز می‎گردد.

حال سؤال بنده از حضرت عالی این است که چگونه به مرحله ای از استقامت برسیم که کمالات، جزئی ثابت و دائمی از وجود انسان شده و ترک آن ها برای انسان مشکل باشد؟

جواب: راه تحصیل استقامت در راه حق و خودسازی آگاهی به معارف اصیل قرآن و روایات و دقت در آن ها، و مطالعه تاریخ اولیای دین و پیشگامان آن و گریز از افراط و تفریط در مقام عمل است. زیرا زیاده روی در آغاز کار که هنوز آمادگی کشش بار سنگین راه وجود ندارد زیانی کمتر از کوتاهی در قبال تکالیف الزامی شرع در پی ندارد. از این رو لازم است با حفظ اعتدال و زیرنظر علمای راستین اخلاق که حقیقتا تارک دنیا هستند و مطالعه کتاب های معتبر اخلاقی همچون "معراج السعاده" مرحوم ملا احمد نراقی، به سیر معنوی پرداخته شود. تمسک و توسل به معصومین (ع) و ادعیه وارده از سوی آن حضرات در این مسیر بسیار کارساز است.

راه اخلاص در عمل

(سؤال) نظر به این که اصل در عمل نیت است، راه رسیدن به اخلاص واقعی در همه جنبه های زندگی، و مرز واقعی اخلاص و ریا و روش تشخیص اخلاص از ریا چیست ؟ و چگونه می‎توان در این مهم از وسوسه های شیطان و وسواسی که انسان را از عمل به این اصل که این عمل ریا است بازمی دارد و انحرافی که ریا در عمل را با ظاهری فریبنده باعث می‎شود، رها شد؟

ناوبری کتاب