صفحه ۲۰۲

بغیر حساب ) ؛سوره زمر (39)، آیه 10. "همانا به افراد صبور بدون حساب اجر و پاداش داده می‎شود".

راه رسیدن به لقاء الله

(سؤال) در جواب نامه قبلی که برای شما نوشته بودم فرموده بودید که اگر منظور از "لقاء الله" لقای معنوی باشد در این دنیا هم احتمال و امکان آن هست؛ اکنون سؤال من این است که برای رسیدن به آن چه اعمالی را باید انجام داد؟

جواب: رسیدن به لقاء الله تعالی از طریقی است که در آیه آخر سوره کهف: (فمن کان یرجوا لقأ ربه فلیعمل عملا صالحا و لایشرک بعبادة ربه احدا) ؛سوره کهف (18)، آیه 110. "پس هرکس که امید ملاقات پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش کسی را شریک قرار ندهد" به آن اشاره شده است، یعنی:

1 - عمل صالح که همان امتثال اوامر شرع مقدس اعم از واجبات و مستحبات به قدر امکان به ویژه کمک معنوی و مادی به مستمندان، و ترک همه محرمات و مکروهات.

2 - توحید و اخلاص در عبودیت حق تعالی و تهذیب روح از انواع گوناگون شرک .

لقاء الله هدف خلقت انسان

(سؤال) آیا برای انسان هدفی بالاتر و با ارزش تر از رسیدن به خدا هم وجود دارد؟ و اگر هست لطف کنید برایم توضیح دهید. و آیا می‎توان به خاطر آن، لقاء الله را رها کرد؟

جواب: آغاز و انجام نظام هستی خداوند است و عرفان و شناخت کامل او به اندازه قدرت انسان، هدف نهایی خلقت و روح تمام ادیان الهی و یکی از خواست های فطرت بیدار انسان می‎باشد؛ ولی راه دستیابی به آن، همان التزام قلبی و

ناوبری کتاب