صفحه ۱۹۰

نشده است؛ و اصولا تعیین آن، بر عهده دین نمی باشد.

ز - جای دندان سگ هرچند سگ شکاری، چنانچه رطوبت داشته باشد نجس است، و باید شسته شود.

ح - بهشت و جهنم پاداش انسان های صالح و ناصالح است و نتیجه اعمال و اخلاق و عقاید آنان می‎باشد. بنابراین هیچ حیوانی داخل بهشت نمی شود.

تخریب قبور

(سؤال) اخیرا سازمان بهشت زهرا به خانواده ها اعلام کرده اند که قصد دارند طرح ساماندهی را در این گورستان به اجرا بگذارند. درباره چگونگی و اجرای این طرح، وضعیت گورهای جمعی و آینده این گورستان هیچ پاسخ موجهی به خانواده ها داده نشده است. اگر واقعا هدف مقامات مسئول بازسازی و نه ویرانی و از بین بردن گورستان است، چرا اسامی کسانی که در این محل دفن شده اند را به خانواده ها اعلام نمی کنند و اجازه نمی دهند که خانواده ها خود متولی بازسازی شوند؟

1 - آیا از بین بردن بقایای جنازه حتی غیر مسلمان جایز است ؟

2 - در بند "د" ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوبه 1369 قاهره که توسط جمهوری اسلامی نیز امضا و باید رعایت شود، آمده است: "حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت ها است حمایت از این امر".

3 - آیا مأموران اجرا کننده از نظر شرعی می‎توانند فقط با استناد دستور دولتی با نابود کردن گورهای جمعی به جنازه انسان هتک حرمت و بی احترامی کنند؟

4 - آیا می‎توان گورستانی که در آن غیر مسلمان دفن شده است، به گورستانی عمومی تبدیل کرد؟

جواب: قبرستانی که افراد مسلمان از هر مذهب و گروه در آن دفن شده اند محترم است و تخریب و اهانت به آن جایز نیست. بلکه هتک غیر مسلمانان نیز محل اشکال

ناوبری کتاب