صفحه ۱۸۹

ه' - روایات مورد قبول اسلام در زمینه نجاست سگ چه هستند؟

و - با توجه به این که اسلام در موارد خاص نگهداری و تربیت سگ را به خصوص جهت نگهبانی و شکار جایز دانسته و با علم به این دو مطلب که همه نژادهای سگ قابلیت تربیت برای نگهبانی و شکار دارند، آیا دستورات اسلام نژاد خاصی را شامل می‎گردد؟

ز - با توجه به نجس بودن سگ، برخی از علما بیان نمودند جایی را که سگ شکاری به عنوان صید به دندان گرفته باشد پاک است. حال چگونه این دو مطلب امکان پذیر است ؟

ح - با توجه به نجس العین بودن سگ، چه توجیهی بر بهشتی بودن سگ اصحاب کهف وجود دارد؟

جواب: الف و ب و ج - در مورد خلقت انسان و شیطان، روایات گوناگونی در دست است که بسیاری از آن ها از نظر سند اعتباری ندارد و بعضی نیز از نظر متن و محتوا مضطرب و نامعقول به نظر می‎رسد که موجب شک در صدور آن ها از معصوم (ع) می‎شود. روایت اول مورد سؤال، جز صدر آن، که مطابق با ظاهر قرآن است، از همین قبیل می‎باشد. به علاوه، این گونه روایات نیز کمتر در کتب اصلی محدثین مورد اعتماد نقل شده است.

د - اولا: در قرآن به همه نجاسات اشاره نشده است، مثل نجاست ادرار، مدفوع و منی و مانند این ها. و ثانیا: این که در قرآن، به نجاست و حرام بودن گوشت سگ اشاره نشده است شاید به این جهت باشد که مردم آن زمان از سگ اجتناب می‎کرده و آن را پلید و نجس العین می‎دانسته اند. و ثالثا: مطابق روایت متواتر ثقلین، که از طرف شیعه و سنی از پیامبر(ص) نقل شده، آن حضرت، عترت و اهل بیت خود یعنی حضرت فاطمه (س) و ائمه معصومین (ع) را عدل قرآن قرار داده اند. بنابراین روایات معتبری که از آنان نقل شده است مأخذ و منبع بسیاری از احکام شریعت می‎باشد.

ه' - به کتاب "وسائل الشیعة"، کتاب الطهارة، باب 12 از ابواب النجاسات مراجعه نمایید.

و - نظر داشتن اسلام به نژاد خاصی از سگ برای امور ذکر شده در سؤال ثابت

ناوبری کتاب