صفحه ۱۸۸

کیفر ناعادلانه نمی توان وضعیت عادلانه را در جامعه برقرار ساخت.

از آنچه ذکر شد روشن گشت که شاخصه عدالت - به جز در عرصه اجرای قانون در هیچ یک از عرصه های ذکر شده و تعریف ماهوی آن، الزاما به معنای مساوات نیست.

خلقت و نجاست سگ

(سؤال) سؤالات زیر شبهاتی است که برای حقیر و چند تن از دوستان پیش آمده است.

الف - روایاتی است بر این مبنا:

1 - خداوند متعال انسان را خلق کرد و از شیطان خواست در مقابل آدم (ع) سجده کند ولی شیطان از این فرمان الهی سرباز زد و آب دهان خود را بر روی پشت حضرت آدم (ع) انداخت. ملائکه آب دهان شیطان را از بدن حضرت آدم (ع) پاک کرده و به گوشه ای انداختند و از آب دهان شیطان سگ به وجود آمد. و به همین جهت سگ نجس العین است.

2 - روایت دیگر بر این اصل است که بعد از هبوط آدم (ع) و حوا و شیطان بر روی زمین، شیطان حیوانات درنده را جمع نمود که من طعمه لذیذی را برای شما سراغ دارم بیایید برویم بخورید، و حیوانات را به سوی آدم (ع) برد که او را بدرند. از بس که می‎دوید و به تعجیل می‎رفت دهن نحس نجس شیطان کف کرد. دو قطره کف از گوشه دهان شیطان به زمین افتاد که یکی به سگ نر و یکی به سگ ماده تبدیل گردید و از آدم (ع) در برابر حیوانات درنده محافظت کرد، و علت نجاست سگ این است که از کف دهن شیطان به وجود آمده است.مجمع النورین (مشهور به حیوان)، ص 595.

ب - کدامیک از روایات فوق مورد قبول اسلام است ؟

ج - با توجه به این موضوع که تمام مخلوقات آفریده خداوند متعال هستند چه توجیهی در مورد خلقت سگ از بزاق دهان شیطان وجود دارد؟

د - اگر هیچ کدام از روایات فوق معتبر نیستند با توجه به این که در قرآن به نجاسات اشاره شده ولی از سگ بحثی به میان نیامده است، نجس بودن سگ را از چه طریق می‎توان اثبات کرد؟

ناوبری کتاب