صفحه ۱۶۳

علاوه بر آن یکی از رموز و حکمت های احکام عبادی که فلسفه آن به تفصیل روشن نیست این است که روح عبودیت و کرنش در مقابل وجود مطلق و غیر متناهی را در انسان ها بیدار نماید. حال اگر فلسفه آن به تفصیل بیان گردد توده انسان ها عبادت را به خاطر تحصیل آن ملاک و فلسفه انجام می‎دهند نه به خاطر وجود مطلق غیر متناهی؛ و این گونه عبادت نه تنها با حکمت تشریع احکام عبادی سازگار نیست بلکه تقویت اندیشه و روش مشرکانه است. همان طور که می‎بینیم برخی از مردم نماز نمی خوانند ولی روزه می‎گیرند و چون از آنان از چرایی آن سؤال می‎کنیم می‎گویند روزه از نظر پزشکی برای بدن انسان مفید است. بدیهی است چنین روزه ای عبادت و مقرب انسان به درگاه حق تعالی نیست.

خواندن نماز به عربی

(سؤال) چرا نمی شود نماز را به فارسی خواند و باید به عربی خوانده شود؟

جواب: اولا: در امور عبادی باید انسان متعبد باشد و بر طبق دستور شارع مقدس عمل نماید، هرچند فلسفه آن را نداند؛ و شاید این نکته نیز منظور بوده که مسلمانان به سراغ یاد گرفتن زبان عربی بروند تا بتوانند از قرآن و احادیث معصومین (ع) که اساس اسلام است و به زبان عربی است استفاده نمایند. و همان گونه که انسان ها برای نیاز زبان های دیگر را یاد می‎گیرند، زبان عربی را هم می‎توانند یاد بگیرند.

ثانیا: هر دینی یک زبان رسمی دارد که جزو هویت آن است، و زبان عربی جزو هویت دین اسلام می‎باشد؛ هرچند پیام و حوزه رسالت آن عام و برای اهل همه زبان ها و در همه زمان ها می‎باشد. از این جهت قرآن و نماز - که اکثر اذکار آن قرآنی است - به زبان عربی می‎باشد؛ و اگر نماز به زبان غیر عربی خوانده شود به تدریج هویت آن محو و فراموش می‎شود، و این برخلاف مصلحت اسلام است. البته برای توجه به مفاد اذکار نماز، اهل هر زبانی می‎توانند نماز را به همان زبان ترجمه کنند تا هنگام خواندن آن تأثیر خاص خود را داشته باشد.

ناوبری کتاب