صفحه ۱۵۵

و از آن جمله: عرضه نمودن آن ها به محکمات قرآن و قطعیات عقل می‎باشد؛ و لذا قرآن کریم سوره نحل (16)، آیه 43. و معصومین (ع)ر.ک : الکافی، ج 1، ص 50، 210. به مراجعه به علمای حقیقی و به اصطلاح اهل الذکر ترغیب فرموده اند.

اختلاف در فهم متون دینی مانند: قرآن و روایات یک امر طبیعی است که در مجموع موجب رشد و شکوفایی علوم دینی می‎باشد، و فهم هرکس اگر از روی اجتهاد صحیح و متکی بر قواعد فنی مربوطه باشد، برای خودش حجت است. و این اختلاف نظر در سایر علوم هم دیده می‎شود، که هم لازمه تفاوت ساختار خلقت افراد است و هم مفید.

و اما عقل نیز اگر مسیر قطعی خود را در فهم مطالب طی نماید و از مغالطه و راه های غیر منطقی و غیر منضبط بگریزد و با عقول دیگر مشارکت و از آنان امداد بجوید و به نور شرع منور گردد، اکثر مواقع در نتیجه گیری و برداشت خود صائب خواهد بود. البته به لحاظ ذهنیت های مختلف افراد چه بسا عقل آن ها نتیجه های گوناگون در زمینه های متفاوت می‎گیرد که در عمل به برداشت های خود معذور و مأجور می‎باشند.

و به هر صورت فهم صائب یکی بیش نیست که باید برای نیل به آن، جهد و تلاش وافر نمود و از فهم و عقول دیگران نیز استمداد کرد؛ و درحقیقت، عقل جمعی بیشتر از عقل فردی صائب خواهد بود.

از این رو با همین ابزار خدادادی یعنی عقل، از منابع موجود در دست، احکام و دستورات و معارف بلندی در طول تاریخ اسلام استنتاج گردیده است که قابل تقدیر و تحسین است؛ و با داشتن چنین منابعی، دیگر نیازی به پیامبر جدید نخواهد بود.

البته لایه های دیگری از معارف در بطن متون دینی نهفته است که به مرور زمان و قوی تر شدن عقول و افکار، آشکارتر می‎گردد؛ چنان که روایات معتبری دال بر این معناست.

ناوبری کتاب