صفحه ۱۵۳

باید با عقل سنجید؟ به خصوص این که بسیاری از مسائل مورد نیاز در قرآن مطرح نشده است. و آیا این که برای ما پیامبر و امامی جدید قرار داده نشده است، به این معنا نیست که خودمان می‎توانیم مسائل مورد نیاز را با عقل خود حل کنیم و به خداشناسی برسیم و راه درست را پیدا نماییم ؟ وانگهی آیا عقل انسان های بعد از امام حسن عسکری (ع) تا زمان ظهور امام مهدی (ع) به کمال رسیده است که می‎تواند مسائل دینی را به تنهایی تشخیص دهد؟ و این که اصلا نیازی به تقلید از شخصی نیست ؟ و آیا عقل می‎تواند مسائلی را برخلاف نوشته های کتب دینی تشخیص دهد؟ یا باید عقل روحانیون را ملاک قرار داد؟

جواب: هدف از نبوت و نیز امامت که در حقیقت امتداد نبوت است:

1 - تبلیغ پیام خداوند برای بستن راه هرگونه عذر و بهانه برای رسیدن انسان به کمال مقصود و مطلوب است.

2 - تحریک عقول نظری و عملی انسان ها و به فعلیت رساندن استعدادهای نیل به کمال که در کمون نفس انسان ها نهفته است، و احیانا از آن به عقل و فطرت تعبیر شده است.

3 - نشان دادن کمال و قدرت بی منتهای الهی و باز کردن روزنه های عالم غیب به روی انسان می‎باشد. در این باره امام علی (ع) در "نهج البلاغه" می‎فرماید: "و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم الایات المقدرة ..."؛نهج البلاغه، خطبه 1. "و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آن ها تمام کنند، گنج های پنهانی عقل ها را آشکار سازند و آیات قدرت خدای را به آنان نشان دهند...".

بنابراین، انبیا و امامان (ع) حامل پیام الهی در آن راستا می‎باشند که این پیام ها در قبل از بعثت پیامبراکرم (ص) به علت عدم توانایی پیروان آن ها برای حفظ کتب آسمانی خود، دست خوش تحریف قرار گرفت. و از طرفی نیز می‎بایست پیامی کامل تر و فراخور عصر، از سوی خداوند برای بشریت فرستاده شود. از این رو

ناوبری کتاب