صفحه ۱۴۷

هیچ یک از طبقات و اقشار را نباید طرد نمود و از او بیزاری جست هرچند در ایمان و تعهد ضعیف باشند. امام صادق (ع) حتی با منکرین خدا و بی دینان - همچون عبدالملک مصری و ابن مقفع و ابن ابی العوجاء و دیصانی - در مسجدالحرام بحث آزاد داشت و هیچ گاه با آنان تندی نمی فرمود.همان، ج 1، ص 72، ح 1.

اسلام، دین تعقل و استدلال

(سؤال) سیاست اسلامی که در مکتب اهل البیت (ع) منعکس و متجلی است چگونه است ؟ آیا سیاست سلم و مدارا است یا سیاست زور و ارهاب ؟

جواب: اسلام دین تعقل و استدلال و موعظه حسنه است و سیاست و خط مشی آن، آن گونه که در قرآن و سنت آمده است، سیاست دعوت به حق و هدایت انسان ها به وسیله تفکر در آیات انفس و آفاق و نیز دعوت به مسالمت و صلح و برادری، بلکه ایثار و ترجیح دیگران برخود می‎باشد. در قرآن کریم آمده است: (ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن) ؛سوره نحل (16)، آیه 125. "[ای پیامبر!] دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه و مجادله با بهترین روش". همچنین قرآن مؤمنین را دعوت به سلم و مسالمت می‎کند و می‎فرماید: (یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ) ؛سوره بقرة (2)، آیه 208. "ای مؤمنین ! همگی وارد فضای مسالمت شوید". و نیز می‎فرماید: (و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله...) ؛سوره انفال (8)، آیه 61. "و اگر آماده صلح شدند تو نیز بر آن آماده باش و بر خدا توکل کن".

سیاست پیامبراکرم (ص) در مقابل دشمنان نیز تا زمانی که آنان شروع به ایذاء و تحرکات نظامی، یا هجوم بر اسلام و مسلمانان و قتال با آنان نکرده بودند، سیاست صلح و مسالمت بود.

ناوبری کتاب