صفحه ۱۴۲

ملتهب باشد ثابت نمی شود بلکه در امور جنسی بر نسبت دهندگان حد قذف اجرا می‎گردد.

7 - اجرای حدود شرعی و تعزیرات

اجرای حدود شرعی و تعزیرات وظیفه حکام شرع است که واجد شرایط باشند، پس از ثبوت جرم نزد آن ها. و در زمان ما بر عهده قوه قضائیه است، و چنین نیست که هرکس حق داشته باشد حد جاری کند یا کسی را تعزیر نماید یا متعرض متهمین گردد. البته ارشاد و راهنمایی ناآگاهان و امر به معروف و نهی از منکر تحت شرایطی وظیفه همگانی است. و این وظیفه را خدای بزرگ و مهربان به منظور اصلاح و پاک نمودن محیط خانواده و جامعه از آلودگی ها بر عهده همه افراد جامعه قرار داده است.

8 - خشونت علیه دیگران

راجع به کتک زدن به افراد روایات زیادی از معصومین (ع) نقل شده است، از جمله صاحب "وسائل" در باب چهارم از کتاب قصاص ده حدیث در این زمینه نقل کرده اند، که برای نمونه سه حدیث را نقل می‎کنیم:

1 - به سند صحیح از امام صادق (ع) نقل می‎کند که پیامبر(ص) فرمودند: "ان اعتی الناس علی الله عز و جل من قتل غیر قاتله، و من ضرب من لم یضربه"؛همان، ج 29، ص 21، باب 4، ح 1. "زورگوترین و متکبرترین مردم بر خدا کسی است که غیر قاتل خود را بکشد، و کسی است که غیر ضارب خود را بزند".

2 - و از حضرت امام رضا(ع) نقل می‎کند که پیامبراکرم (ص) فرمودند: "لعن الله من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه"؛همان، ح 3. "خدا لعنت کند کسی را که غیر قاتل خود را بکشد و غیر ضارب خود را بزند".

منظور این است که اگر کسی قصد کشتن یا زدن کسی را دارد او می‎تواند از خود دفاع نماید، هرچند به کشته شدن یا کتک خوردن طرف بینجامد، ولی در غیر صورت

ناوبری کتاب