صفحه ۱۳۷

تخفیف دهد. و ظاهرا قوانین جزایی در کشور ما - که متعهد به موازین اسلامی می‎باشیم - در غیر موارد حدود معینه شرعی از قبیل تعزیرات شرعی می‎باشند که به صورت قانون در آمده اند. و در این موارد است که با نظر حاکم شرع دانا و دلسوز جای تسامح و تساهل است، و بسا سخت گیری ها موجب زدگی مردم از اسلام و دین و همه ارزش ها می‎گردد. خداوند کانون عفو و رحمت است.

5 - عفو و رحمت نسبت به گناهکاران

1 - قرآن یک صد و چهارده سوره دارد و هر سوره (غیر از سوره توبه) از (بسم الله الرحمن الرحیم) شروع می‎شود.

2 - پیغمبر اسلام (ص) رحمة للعالمین است: (و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین) ؛سوره انبیاء (21)، آیه 107. "تو را نفرستادیم جز این که برای عالمین رحمت باشی".

3 - (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم) ؛سوره آل عمران (3)، آیه 159. "به مرحمت خدا تو با آنان نرم خو شده ای، و اگر خشن و سخت دل بودی از دور تو پراکنده می‎شدند، پس آنان را ببخش و برای آن ها آمرزش بخواه".

4 - (و لاتزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین) ؛سوره مائده (5)، آیه 13. "تو پیوسته به خیانتی از آنان مطلع می‎شوی، مگر اندکی از آنان، پس گذشت و صرف نظر کن از آنان، خدا محسنین را دوست دارد".

و آیاتی دیگر از این قبیل که خدا به پیامبراکرم (ص) دستور رفق و مدارا و عفو و گذشت می‎دهد. و لابد تخلف و گناهی در کار بوده که دستور گذشت می‎دهد.

5 - و در حدیثی معتبر امام صادق (ع) از پیامبر(ص) نقل می‎کنند که فرمودند: "علیکم بالعفو فان العفو لایزید العبد الا عزا فتعافوا یعزکم الله"؛الکافی، ج 2، ص 108، ح 5. "بر شما باد به عفو و گذشت؛

ناوبری کتاب