صفحه ۱۳۳

سنت می‎توان گفت که برگشت همه جهادهای اسلامی به جهاد دفاعی است.

خداوند در سوره نساء می‎فرماید: (و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان) ؛سوره نساء (4)، آیه 75. "شما را چه شده که در راه خدا و [آزاد سازی ] مردان و زنان و کودکان مستضعف جنگ نمی کنید".

برادران و خواهران می‎توانند در این رابطه به مقاله "در باب تزاحم" این جانب در شماره 45 مجله کیان مراجعه فرمایند.

و بالاخره دفاع در برابر دشمن مهاجم را نمی توان خشونت نامید بلکه عین عدالت و دفاع از حقوق است. خشونت این است که حکومتی در برابر ملت خود - که از کجروی های حکومت انتقاد می‎کنند و حقوق خود را می‎طلبند - به جای اعطای حقوق و دلجویی و مدارا آنان را سرکوب نماید، و به جای پذیرش خطاها و اشتباهات و چاره جویی و تسلیم در برابر حق ملت و محبت نسبت به آنان که صاحبان اصلی حکومت می‎باشند، چون مهاجمین خارجی عمل نماید.

در صورتی که خدای متعال در سوره فتح راجع به پیروان حضرت محمد(ص) می‎فرماید: (و الذین معه اشدأ علی الکفار رحمأ بینهم) ؛سوره فتح (48)، آیه 29. "کسانی که با پیامبر می‎باشند در برابر کفار سخت و در بین خود مهربانند". و ظاهرا منظور از کفار، مشرکین و مهاجمین خارجی می‎باشند نه آنان که در پناه دولت اسلامند و یا دولت اسلامی با آنان روابط حسنه برقرار کرده است.

خشونت این است که فاتح جنگ پس از پیروزی بر دشمن در پی انتقام جویی برآید و همه آنان را قلع و قمع نماید، در صورتی که شکر نعمت پیروزی بر دشمن گذشت و محبت نسبت به باقی ماندگان آنان می‎باشد. رسول خدا(ص) پس از فتح مکه خطاب به قریش فرمودند:

"یا معشر قریش ! ما ترون انی فاعل بکم، قالوا خیرا، اخ کریم، و ابن اخ کریم قال:

ناوبری کتاب