صفحه ۱۳۲

حقوق فرد با حقوق جامعه صالحی که امنیت در آن برقرار و بستر رشد و تکامل و زندگی بی دغدغه انسان ها باشد قانون گذار لابد مصلحت اهم را معیار قرار داده و طبعا بسیاری از حقوق و آزادی های فردی محدود می‎گردد، خواه قانون گذار خدا باشد و یا انسان.

در دین مقدس اسلام نیز از ناحیه خدایی که خالق انسان ها و آگاه به مصالح فردی و اجتماعی آنان می‎باشد برای برخی از جنایات یا گناه های بزرگ قصاص و یا حد شرعی مشخص تعیین شده که - برحسب مفاد برخی احادیث - منفعت اجرای آن ها برای مردم از چهل روز باران پیاپی بیشتر است. و حدود شرعی به گونه ای تشریع شده که هرکس در مقام اجرا از مقدار معین تجاوز کند باید قصاص شود. در حدیثی وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) به غلام خود قنبر دستور دادند بر مردی حدی را جاری نماید و قنبر سه تازیانه بیشتر زد، حضرت به عنوان قصاص سه تازیانه به قنبر زدند.وسائل الشیعة، ج 28، ص 17، باب 3، ح 3. و بالاخره قصاص که حق الناس است و همچنین حدود الهی که در مواردی معین اجرا می‎گردند خشونت نیست بلکه عدالت و ایجاد امنیت عمومی و حفظ مصالح اجتماعی است، و بالاخره مجازات عادلانه غیر از خشونت است.

2 - دفاع در برابر مهاجم خشونت نیست

همان گونه که مجریان قانون در هر کشور و نظامی با متجاوزین به حقوق مردم به طور جدی برخورد نموده و از این امر جلوگیری می‎کنند، و این را نمی توان خشونت نامید، نیروی دفاعی و نظامی هر کشور نیز جلوی مهاجمین خارجی را می‎گیرند و باید بگیرند، و این امر کاری است منطقی و مطابق با عقل و فطرت، چنان که گلبول های سفید در کشور بدن انسان جلوی میکروب های مهاجم را می‎گیرند و طبعا هم می‎کشند و هم کشته می‎شوند. و هرچند فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم جهاد را به دو قسم ابتدایی و دفاعی تقسیم نموده اند، ولی با دقت در کتاب و

ناوبری کتاب