صفحه ۱۳۱

یک سوره، با نام خدای رحمان و رحیم شروع شده است.

و خداوند در قرآن، خطاب به پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: (لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک) ؛سوره آل عمران (3)، آیه 159. "اگر تو [ای محمد] خشن و تند بودی، همانا مردم از دور تو پراکنده می‎شدند". و در زمانی که مکه به دست مسلمان ها فتح شد، پیامبر(ص) سران مخالف خود را مورد عفو قرار داد، و حتی خانه ابوسفیان را که در متن توطئه و خون ریزی ها قرار داشت، محل امن معرفی نمود. البته در مقابل مخالفین مسلح و مهاجم که به حقوق یا اراضی و اموال مسلمان ها تجاوز می‎کردند، سرسختانه مقاومت و دفاع می‎نمود، تا زمانی که خطر را از بین می‎برد.

خشونت یا تسامح و تساهل

(سؤال) مستدعی است نظر خود را پیرامون خشونت در اسلام و احکام و مجازات های اسلامی بیان فرمایید.

جواب: در پاسخ به چند نکته توجه فرمایید:

1 - تفاوت مجازات عادلانه با خشونت

به طور کلی زندگی انسان ها زندگی اجتماعی است، و زندگی اجتماعی که در آن حقوق همه طبقات و افراد رعایت شود و امنیت عمومی برقرار گردد بدون نظم و قانون میسر نیست؛ و قانون نیاز به مجریان عاقل و مدبر و کارشناس مورد اعتماد و دارای سعه صدر و بی طرف دارد؛ و طبعا مجریان قانون باید جلوی متخلفین و متجاوزین را مطابق قوانینی که برای متخلفین تعیین شده بگیرند. این امری است ضروری که همه نظام های اجتماعی بر آن توافق دارند. هیچ گاه و در هیچ نظامی (به بهانه آزادی) آدم کشان و دزدان و جنایتکاران را در جنایت آزاد نمی گذارند؛ البته خدا انسان ها را آزاد آفریده است و هر فرد دارای حقوقی است، که در تزاحم بین

ناوبری کتاب