صفحه ۱۳۰

دشمن اهل بیت باشد هرچند از نژاد عرب باشد.همان.

سپس به بحث دیگری با عنوان: "نظر منفی خلیفه دوم در مورد غیر عرب ها" می‎پردازد و از کتاب "مناقب" نقل می‎کند: هنگامی که ایرانی ها اسیر شدند و به مدینه آورده شدند خلیفه دوم خواست زنانشان را بفروشد و مردان آنان را بنده عرب ها نماید و تصمیم گرفت در طواف خانه خدا بیماران و ضعیفان و پیرمردها را بر پشت آنان سوار نماید. پس حضرت علی (ع) به او در مقام اعتراض فرمود:

"پیامبر(ص) فرموده است: نسبت به بزرگان هر قومی بزرگواری کنید هرچند مخالفت شما را بنمایند. و این ایرانیان، حکیمان و بزرگوارانند و به ما سلام تقدیم کردند (یعنی با ما نجنگیدند بلکه تسلیم شدند) و در اسلام رغبت پیدا کرده اند و من برای رضای خدا، حق خود و حق همه بنی هاشم را از آنان آزاد کردم".همان؛ مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 207 - 208. ملاحظه کنید معنا با آنچه به شدت غلط ترجمه شده، چه مقدار تناقض دارد؟

اسلام و خشونت

(سؤال) در این جا ( آمریکای شمالی) این سؤال مطرح است که چرا مردم مسلمان و روحانیون در مقابل شکنجه های زندانیان ابوغریب و یا رفتار غیر انسانی اسرائیل علیه فلسطین ها موضع می‎گیرند، ولی در مقابل سر بریدن یک فرد (به فرض جاسوس سیا) با نام خدای بزرگ و یا شعار الله اکبر، موضع نمی گیرند؟ آیا خشونت، جزئی از اسلام است ؟ یا خشونت فرهنگ های مختلف به نوعی در اسلام وارد شده است ؟

جواب: با این که فرهنگ حاکم بر جزیرة العرب در زمان ظهور اسلام، فرهنگ خشونت و تندی بود، که در تاریخ به تفصیل ثبت و ضبط شده است، ولی اسلام به طور اصولی با خشونت مخالفت نمود. و از این روست که سوره های قرآن به جز

ناوبری کتاب