صفحه ۱۲۴

همزاد انسان ها

(سؤال) آیا همزاد جنی انسان ها واقعیت دارد؟ و اگر درست است آیا می‎توان با آن ها ارتباط داشت ؟ ضمنا آیا چنین همزادی با انسان همزادش ارتباط خاصی دارد؟

جواب: وجود موجوداتی به نام "جن" از قطعیات ملل و شرایع الهی است؛ و امکان وقوع ارتباط با آن ها نیز توسط انسان هایی خاص مورد تردید نیست. اما این که چنین موجوداتی همزاد انسانند نادرست است.

اسلام و تمدن

(سؤال) نوشته های بسیاری هست که اصول قرآن کریم در زندگانی پیامبر عزیز را زیر سؤال می‎برد، از جمله این موضوع است: آیا خداوند واقعا خواسته است تا همه مردم جهان در همه تاریخ مانند مردم بدوی حجاز زندگی کنند و آداب و رسومی که در بین آن مردم بوده حتی از قبل از بعثت، بر همه بشر حاکم باشد؟

جواب: آداب و رسوم ملی، مخصوص به خود ملت ها است؛ اما برخی از احکام به حسب آداب و رسوم و شرایط محیط رنگ تاریخی و جغرافیایی به خود می‎گیرد.

آنچه در تعالیم قرآن و سنت آمده، جوهره آن عام است و اختصاص به ملت، تاریخ و جغرافیای خاصی ندارد و شامل همه زمان ها و ملت ها می‎گردد. البته بسا هنجار و رسمی در ملتی خاص وجود دارد که برای همه جوامع مصلحت دارد. در این صورت قانون گذار طبعا آن را به صورت قانون عمومی برای همه ملت ها قرار می‎دهد. بسیاری از معاملات به معنای عام، چنین بوده که مورد تأیید و امضای اسلام قرار گرفته، و بعضا که به مصلحت جوامع نبوده، از آن نهی شده است. پیامبراکرم (ص) نیز به بعضی از هنجارها و عادت ها عمل می‎کرده اند. اما تفکیک این که کدام یک از آن ها جنبه دینی داشته و کدام یک جنبه دینی نداشته و از باب این بوده که پیامبر(ص) نیز یکی از آحاد مردم بوده اند کار دشوار و مهمی است و باید اهل تحقیق به آن همت گمارند.

ناوبری کتاب