صفحه ۱۲۳

را بر تو [ای پیامبر] نازل کرد، و تو را از آنچه ممکن نبود بدانی تعلیم فرمود". و از این رو معمولا منابع دینی به علومی که بشر خود به خود به حسب تقاضای مادی و روزافزون زمان به آن ها روی می‎آورد توجه مستقیم ندارد؛ ولی به آگاهی یافتن به اسرار خلقت و علوم سودمند که از آن ها غافل و بی توجه بوده است، ترغیب فراوان نموده است. و گاه اولیای دین، جسته و گریخته به طور مستقیم بعضی از آن ها را مثل برخی از نکات پزشکی یادآور شده اند.

بنابراین انتظار از ادیان به خصوص دین اسلام این نیست که در تمام علوم دنیایی اظهار نظر نماید و رهنمودی داشته باشد؛ زیرا هدف از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی فقط هدایت انسان ها به راه کمال و سعادت دنیا و آخرت می‎باشد، و امور دنیایی خود را با عقل و تجربه کشف و درک خواهند کرد.

اسلام دینی یگانه

(سؤال) غرض از فرستادن این ایمیل پرسیدن سؤالی واقعا کودکانه می‎باشد ولی از شما خواهش می‎کنم جواب بنده را مانند یک پدر و راهنمای بزرگوار مرحمت کرده و به ایمیل بنده ارسال نمایید.

و اما سؤال: مگر ما یک اسلام بیشتر نداریم و یک قرآن و یک پیغمبر؟! چرا هرکس در دنیا نظر شخصی خود را درباره اسلام می‎دهد؟ آیا اجازه این کار را دارد؟

جواب: ما یک اسلام بیشتر نداریم و معیار آن کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) و پیشوایان معصوم (ع) است. البته ممکن است نسبت به برخی مسائل درک ها و برداشت ها مختلف باشد و برای هرکس فهم و درک خودش حجت است، ولی نمی تواند آن را به دیگران تحمیل کند. و فهم و درک کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و پیشوایان معصوم (ع) گرچه در انحصار عده خاصی نیست، ولی فهم آن ها روش و ضوابط معینی دارد که هرکس می‎تواند آن را تحصیل کرده و به وسیله آن از کتاب و سنت استفاده نماید.

ناوبری کتاب