صفحه ۱۲۲

حقیقت اسلام

(سؤال) اسلام واقعی و به عبارت دیگر اسلام ناب محمدی (ص) چه اسلامی است ؟ در مورد این که اگر مردم بخواهند در جمعی زندگی کنند که شرب خمر کنند و بدون حجاب زندگی نمایند تکلیف چیست ؟

جواب: اسلام واقعی اسلام پیامبراکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) است که از راه قرآن کریم و احادیث صحیح و معتبر به دست می‎آید و عقل مستقیم و خالی از وهم و خیال و به دور از کشمکش شهوت و غضب نیز بر آن صحه می‎گذارد. البته در بعضی مسائل دینی فهم و درک افراد صاحب نظر مختلف است. نه اصل دین و نه فهم خاصی از دین تحمیلی نیست، و دین تحمیلی که بدون اعتقاد باشد ارزش ندارد. و افراد متخلف را باید با زبان خوش و منطق صحیح ارشاد نمود، و اگر مؤثر نشد ما تکلیفی نداریم. البته در محیط اسلامی افراد حق پرده دری علنی و مخدوش کردن عفت عمومی و تضییع حقوق دیگران را ندارند.

هدف اصلی از دین

(سؤال) آیا دین اسلام به عنوان آخرین دین در بر گیرنده تمامی علوم است ؟

جواب: هدف اصلی و نهایی از تشریع دین الهی، هدایت بشر به سوی عالم غیب و حقایقی است که انسان بدون راهنمایی شریعت به آن راه نمی یافت؛ (و انزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم) ؛سوره نساء (4)، آیه 113. "و خداوند قرآن و حکمت

ناوبری کتاب