صفحه ۱۱۹

آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لاخوف علیهم و لاهم یحزنون) ؛سوره بقره (2)، آیه 62. "به درستی که مؤمنان، یهودیان، مسیحیان و صابئین کسانی که ایمان به خدا و قیامت آورده و عمل صالح انجام داده اند، پس اینان نزد پروردگارشان پاداش دارند و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‎شوند"، استفاده می‎شود افرادی که بدون کوتاهی در تحقیق و تفحص و از روی اعتقاد نه عناد و لجاجت، دینی و مسیری غیر از اسلام را برگزیده باشند و به مبدأ و معاد ایمان داشته و قلبشان از اخلاق رذیله پاک باشد، و عمل صالح انجام دهند از کارهای خوب و اعمال صالح خود در آخرت بهره مند می‎شوند.

ثالثا: اساسا صحت و بطلان و ضروری و غیر ضروری بودن یک نظر، قانون و یا حکمی منوط به نحوه عملکرد انسان ها نیست و هیچ تلازم منطقی بین آن دو وجود ندارد. ممکن است یک نظریه، قانون و یا حکمی صحیح و حتی ضروری باشد ولی کسی که معتقد به آن است یا داعیه چنین اعتقادی را دارد در مقام عمل پایبندی درستی نسبت به آن نداشته باشد یا در برخی جوانب دیگر کاستی داشته باشد که نتیجه صحیح را از عمل به آن قانون یا حکم نگیرد؛ و ممکن است نظریه، قانون و یا حکمی معقول و درست نباشد ولی کسی که پیرو آن است عملا به امور شایسته پایبند باشد. خلاصه حوزه تئوری و حکم و قانون با حوزه عمل جداست و ملاک صحت و سقم و یا ضروری بودن و نبودن تئوری، حکم و یا قانون، برهان، نقل قطعی و یا اطمینان آور و دیگر طرق معتبر علمی است؛ و ملاک حسن و قبح و ممدوح و مذموم بودن عملی علم و اختیار شخص عامل است.

ناوبری کتاب