صفحه ۱۱۸

و حکومت دینی موجب چنین برداشت های ناروا نسبت به پیکره دین گردیده است. و وظیفه همه مسلمانان به خصوص عالمان متعهد و زمان شناس، کشف و علاج علل این گونه لغزش های فکری و عملی و راهنمایی صحیح و منطقی و عطوفانه بندگان خدا به راه مستقیم اوست.

و کسی که بر اثر شبهات از مسیر حق منحرف می‎گردد، بدون این که حقیقت برای او آشکار باشد و بخواهد لجاج و عناد با حق و حقیقت نماید، نه تنها تعرض به او جایز نیست بلکه باید با آغوش باز از چنین شخصی استقبال کرده و برای رفع شبهات او اقدام، و به درمان عقیدتی و روحی او پرداخته و رشته ارتباط و گفتگو با وی را قطع نکنیم.

در این زمینه می‎توانید به کتاب این جانب "از آغار تا انجام در گفتگوی دو دانشجو" صفحه 127 به بعد مراجعه نمایید.

خودسازی از مسیر غیر اسلام

(سؤال) آزادگانی چون گاندی و امثال او بوده اند که بدون اجرای احکام عبادی اسلام توانسته اند انسان های صادقی باشند و کسانی چون خوارج و طالبان را داشته ایم که از فرط عبادت مهر بر پیشانی دارند، ولی قلبشان بیمار است. بنابراین اگر می‎توان بدون اجرای احکام عبادی اسلام نیز خودسازی کرد، پس چرا این احکام را از ضروریات دین می‎دانید؟

جواب: اولا: از نظر اسلام عبادات امثال خوارج که از مسیر صحیح اسلام منحرف شده اند هیچ گاه مورد قبول نخواهد بود، زیرا بنابر مفاد آیه شریفه: (انما یتقبل الله من المتقین ) ؛سوره مائده (5)، آیه 27. "همانا خداوند از پرهیزکاران می‎پذیرد"، شرط قبولی عبادات، تقوا است و تقوا با انحراف از مسیر حق سازگاری ندارد.

ثانیا: از آیه شریفه: (ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصاری و الصابئین من

ناوبری کتاب