صفحه ۱۱۶

مورد غضب خداوند خواهد بود. این ادعای شما در سابق نیز وجود داشته است.

خداوند در قرآن کریم آیه 18 سوره مائده می‎فرماید: "یهود و نصارا می‎گویند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم، بگو: پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب می‎کند، بلکه شما بشری از مخلوق خدا هستید، او هر که را خواست می‎بخشد و هر که را خواست عذاب می‎کند".

2 - داود و سلیمان (ع) از پیامبران الهی و دو بنده مخلص و موحد خدا بودند، و اورشلیم و مسجد الاقصی و سایر امکنه مقدسه، همه مال خداست و ملک شخصی هیچ کس نیست؛ یک روز در اختیار داود و سلیمان (ع) بودند و بعد از آنان باید در اختیار همه بندگان موحد و مطیع خداوند باشد. مسلمانان نیز در آغاز به طرف بیت المقدس نماز می‎خواندند، ولی بعدا - با حفظ احترام و قداست بیت المقدس - به دستور خداوند به طرف کعبه نماز خواندند. کعبه با قداستی که در نزد خدا داشت، محل بیش از سیصد بت شده بود، ولی پیامبر اسلام (ص) همه بت ها را شکست و کعبه را کانون توحید قرار داد و قبله مسلمین شد. بنای کعبه از حضرت آدم (ع) و سپس حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) بود، و قبل از بیت المقدس وجود داشته است.

3 - در حدود پنجاه و پنج سال پیش، شش درصد از زمین فلسطین مال یهود بود، ولی به زور ابرقدرت انگلیس و بالفور پنجاه و یک درصد آن را به یهودیانی که از همه کشورهای دیگر جمع آوری کردند دادند و ملت مظلوم فلسطین را قتل عام و آواره نمودند. در قرون گذشته یهود بین مسلمانان محترم بودند، ولی پس از تسلط زورمدارانه آنان بر فلسطین، املاک و ثروت مسلمین را به زور گرفتند. این چه معجزه ای است که با زور ابرقدرت انگلیس پدید آمد؟!

نازی ها هم اگر یهود را قتل عام کرده باشند به ناحق بوده است، و ما آن ها را محکوم می‎کنیم، اما آیا باید تاوان ظلم و جنایت نازی ها را مسلمانان و مسیحیان فلسطین بدهند؟! اکنون هم ما نمی گوییم: یهود را به دریا بریزند، هرکس می‎گوید، ناحق می‎گوید؛ ما می‎گوییم: آوارگان فلسطین به وطن و ملک خود بازگردند، و یهودیان

ناوبری کتاب