صفحه ۱۱۵

اخلاقی می‎باشد. مسیحیان تا اندازه ای این روزها چنین اعلام می‎کنند که ما بهترین مردم هستیم و نقش نجات دهنده این جهان را داریم... بسیار مناسب خواهد بود اگر مسلمانان نیز مانند مسیحیان و پروتستان ها درک کنند که "اسرائیل" در دنیای کنونی اهمیت دارد. این جانب صادقانه معتقد هستم که نجات و رستگاری از طریق مردم یهود می‎گذرد. خداوند ما را برگزیده، زیرا او صلاح دانست که ما را برگزیند... .

در این بین ما یهود هستیم که در طول هزاران سال در دوران فرعون ها، بخت النصرها، تیطوس، قرون وسطا و دوران تفتیش عقاید و قتل عام سال های 1940 - 1935 تاوان سنگینی را پرداخت کرده ایم... . اکنون نیز بسیاری از اعراب... می‎خواهند ما را نابود کرده و به دریا بریزند، در حالی که خداوند چنین چیزی را اراده نکرده است... . این جانب تولد دوباره اسرائیل را معجزه خارق العاده می‎دانم، حتی تسخیر اورشلیم نیز یک معجزه است... .

آیا اورشلیم شهر داود و پسرش سلیمان نبوده است ؟... آیا تاکنون یک کشور فلسطینی وجود داشته است ؟ چرا مسلمان ها و فلسطینی ها هنگام نماز پشت خود را به اورشلیم می‎کنند؟

جواب: من فعلا مجال و فرصت بحث مذهبی را ندارم، ولی به چند نکته اشاره می‎کنم:

1 - این که شما می‎گویید: "خدا صلاح دانست تا ما را برگزیند" خدا با هیچ فرقه ای خویشاوندی ندارد. او فوق همه موجودات است و همه به او نیاز دارند، و هیچ گاه کار بی حساب و گزاف انجام نمی دهد.

حضرت ابراهیم (ع) - شیخ الانبیاء - و منادی توحید بود و بنی اسرائیل فرزندان او بودند، و حدود هفتاد و پنج هزار پیامبران الهی از بنی اسرائیل بودند. برگزیدگی بنی اسرائیل در آن زمان به مناسبت وجود انبیای الهی و منادیان توحید بود، نه این که همه یهود حتی گناهکاران و قاتلین انبیاء نیز برگزیدگان خدا بودند. پس ملاک برگزیدگی خداوند، وجود مکتب حق و توحید است، نه قومیت یا نژادی مخصوص. توحید و حق و عدالت در هر جا و در هر قومی و نژادی باشد مورد توجه خداوند و برگزیده او خواهد بود، و شرک و ظلم و تجاوز نیز در هر جا و هر قوم و نژادی باشد

ناوبری کتاب